Ergonomiens kunst

Målet med dette heftet er å gi en forståelse av hvordan håndholdte verktøy kan utformes for å unngå unødvendig belastning på operatøren.

  • Pocket guide - the art of ergonomics 2.9 MB, PDF