Ergonomiens kunst

Målet med dette heftet er å gi en forståelse av hvordan håndholdte verktøy kan utformes for å unngå unødvendig belastning på operatøren.