Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Slik forbedrer du kvaliteten på sluttproduktet ved å bruke data

I dag, med et høyt nivå av konkurranseevne i de fleste markeder, er det behov for å produsere produkter og tjenester av høyeste kvalitet for å forbli konkurransedyktig. Med konseptene Cyber-Physical Systems samt IOT og iOS er det mange muligheter til å holde seg konkurransedyktig. Industri 4.0 kan støtte økt produktkvalitet på flere områder, for eksempel bedre tilpasning, økt samhandling med kunder, databasert verdiutforming og endringer fra produkttilbud til tjenestetilbud.

improve quality of end-product

Gjennom å tilby tjenester i stedet for bare produkter kan en skape flere muligheter til å samhandle med kunder, og det er mer sannsynlig at det oppstår et partnerskap. I et konkurranseutsatt landskap er tilpasning av et produkt en måte å skape et unikt salgssted for et selskap på. I 4.0 hvor masseproduksjon gir muligheter for massetilpasning, har produkter i større grad unike egenskaper definert av sluttkunden.

De fysiske strømmene blir kontinuerlig kartlagt på digitale plattformer. Alle data som samles inn fra et fysisk Cyber-system, vil gi mulighet til å analysere, foredle og generere anbefalinger for hvordan produksjonen kan forbedres, og øke kvaliteten på sluttproduktet eller tjenesten.

Samlet data, tilkobling og mobile enheter gir til sammen muligheten til å bygge intuitive mobile applikasjoner. Nedlasting og senere bruk av et program som er spesielt utviklet for å bruke én bestemt enhet, blir en realitet.

Den samme kombinasjonen av mobile enheter, økt pålitelighet og rimelige posisjoneringssystemer tillater visning av plassering i sanntid på 3D-kart. Dette åpner igjen døren til scenarioer med utvidet eller blandet virkelighet. Disse forventes å gi merkbare gevinster på områder som identifikasjon og lokalisering av materialer eller i vedlikeholdsrelaterte aktiviteter.

Det er anslått at bruk av IOT kan redusere de ansattes skader i fabrikkmiljøer med 10 til 25 prosent, hvilket fører til besparelser på opptil 225 milliarder dollar per år i 2025 ...

Last ned rapportenfor å lære mer om vårt smarte fabrikkkonsept – inngangsporten til Industri 4.0!