Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Produkter
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bolteløsninger
Boreløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Produkter
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Veikart – skaler fra konseptpiloter til industrialiserte løsninger

Dette scenariet er rettet mot selskaper som har gjennomført en rekke flygere for å lære og teste forskjellige Industri 4.0-konsepter.

En viktig vurdering av skala fra piloter til en bredere bruk av Industri 4.0 er justeringen i hele produksjonsprosessen eller verdikjeden og de ulike produktgruppene som produseres med egne produksjonsprosesser.

Piloter og bruksområder

Det er viktig å rette inn pilotene og se på bruksområder på et høyere nivå, fortrinnsvis med fokus på én produktgruppe og hele produksjonsprosessen eller verdikjeden for denne produktgruppen. Som et resultat av dette er det mulig at noen av pilotene må gjøres på nytt med det nye fokuset. Det er viktig å sørge for at pilotkonseptene fungerer sammen ved å bruke og styre alle konseptene for én produktgruppe eller produksjonsprosess. Dette betyr at for hvert trinn i verdikjeden og i én produktgruppe kan en dokumentere bruksområdet og de tekniske løsningene. Produksjonsutstyret og -verktøyene har allerede et stort antall sensorer og hastighetsregulatorer som kan kommunisere. Det bør fokuseres på å definere standarder og hovedteknologier som de ulike løsningene i produksjonsprosessen må oppfylle for å kunne dele data og ressurser. I tillegg innføres robotisering og automatisering i landskapet. Tilkoblings- og yteevne for å muliggjøre skalering av løsningene må sikres. Sikkerhetsløsninger og policyer for Cyber-sikkerhet, spesielt hvordan du håndterer tilgang fra tredjeparter og tilknyttede risikoer, må utvikles. Bedrifter som er åpne for å gi leverandører og partnere tilgang til utstyr og data, trenger beskyttelse mot uautorisert tilgang og angrep, for eksempel ondsinnet programvare, gjennom disse tilgangspunktene. Produktspesifikasjonen er på et nivå der toleranser og innstramninger kan digitaliseres og forstås av produksjonsutstyret og samlebåndsutstyret. Løsningene for kvalitetssikring og feilkontroll deler også de samme dataene. En mulig utvikling er å definere en prosess for å endre produktdata eller produksjonsprosesser basert på innsikt fra dataanalyser.

Realisere fordelene ved “brukskasus”

IT-landskapet er avgjørende. Moderne IT-arkitektur legger vekt på modularisering og avkobling for å gi fleksibilitet og smidighet. Det vil si at forretningsfunksjoner som leveres av prosesser og støttesystemer, bør ha et godt definert omfang implementert som en modul som kommuniserer og deler data gjennom en tjenesteorientert arkitektur. En fordel er at eksisterende eldre systemer vil fortsette å fungere som en ryggrad, og nye funksjoner kan legges til ved å integrere moduler når behovet for ytterligere funksjoner oppstår. I det et selskap tilpasser seg til Industri 4.0, vil arbeidsstokkens oppgaver endres. Ledende forskning indikerer at behovet for ressurser ikke forsvinner når fjernede oppgaver erstattes av mer avanserte oppgaver. Bedrifter bør derfor fortsette å bygge en kultur og organisasjon som er villig og i stand til å tilpasse seg et miljø i endring. Strategien for et selskap som skal skalere fra piloter til bedriftsdekkende tilpasning, bør ha en langsiktig visjon, for eksempel en masseproduksjonstilnærming, og en smidig og fleksibel tilnærming til løsninger og hvordan muligheter skal implementeres. Et nøkkelområde ved skalering er bedriftens arkitektur og utforming av økosystemet av IT-systemer, utstyr og infrastruktur. Det er for tiden en sammenslåing av systemer og løsninger fra utstyrsprodusenten, ERP-programvare og produksjonssystemer. Disse tidligere separate systemene med ikke-konkurrerende funksjoner tilpasser seg nå Industri 4.0 og utvikler overlappende funksjonalitet – og bedrifter bør ta noen strategiske valg.

Mulig tilnærming for å skalere en løsning

Figur 1: Illustrasjonsplan for å skalere et Industri 4.0-konsept

Det er anslått at bruk av IOT kan redusere de ansattes skader i fabrikkmiljøer med 10 til 25 prosent, hvilket fører til besparelser på opptil 225 milliarder dollar per år i 2025 ...

Last ned rapportenfor å lære mer om vårt smarte fabrikkkonsept – inngangsporten til Industri 4.0!