Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Veiviser for å implementere fremtiden

Mange produksjonsbedrifter går aktivt ut på å lansere store volum av teknologi fra den fjerde industrielle revolusjon. Det oppstår imidlertid et vanlig hinder når bedrifter lanserer pilotprosjekter og aldri kommer seg forbi dette. Dette fører til at bedrifter aldri oppnår fordelene ved oppskalering og interoperabilitet. Viktigheten av ikke bare å skalere opp ett brukssområde og teknikk, men å lykkes med å skalere opp flere forskjellige bruksområder og teknologier, for å oppnå synergieffekter, bør fremheves.

Det er to perspektiver som må vurderes når man implementerer Industri 4.0, forretningsutfordringene og de digitale utfordringene. Forretningsutfordringer omfatter for eksempel å forstå konkurransefortrinnene ved forretningsmodellen din og hvordan de kan forbedre den ved å bruke avansert teknologi, hastighet i beslutningsprosessen, datasikkerhet og konfidensialitet. Digitale utfordringer kan derimot være knyttet til pålitelighet av data- og nettverksfunksjonalitet, problemer med dataeierskap, dataanalyse for å få nyttig informasjon.

For å kunne identifisere hvor du er og hva som er tilpasningsnivået, kan du vurdere seks dimensjoner:

Figur 1: Seks dimensjoner brukes til å beskrive tilpasning til Industri 4.0

Veikartet til Industri 4.0 er forskjellig for alle bedrifter. Det bør ta et selskap fra sitt individuelle utgangspunkt til den ønskede målsituasjonen. Teknologikartet nedenfor kan være en referanse for en vurdering av nåværende kapasitet og legge til rette for diskusjonen om ambisjonsnivå og ønskede fremtidige evner:

Figur 2: Modenhetsmodell for Industri 4.0

Utforme kjøreplanen
Utformingen av kjøreplanen starter med en innledende vurdering for å bestemme utviklings- og endringsbehov. Start med en innledende analyse som omfatter: - Gjeldende modenhetsvurderinger - Bruk én produktgruppe som pilot og forsikre deg om at hvert trinn i produksjonsprosessen forbedres av minst to bruksområder som er basert på Industri 4.0-konsepter - Design ende-til-ende løsninger på høyt nivå og definer hvor og hvordan de ulike nye egenskapene skal Realiseres - Vurder avvik i alle seks dimensjoner og definer utviklingsbehov for å justere på et lignende nivå for hver av de seks dimensjonene, og garanter modenhetsnivå 2,5 for alle dimensjoner – Veikart med aktiviteter for å redusere veien fra den nåværende og fremtidige situasjonen. Veikart er en tilnærming som skal koordinere et sett av individuelle piloter til en sammenhengende løsning som vil forbedre alle deler av produksjonsprosessen. Videre er pilotløsningene tilpasset foretrukne teknologier og industrialiserte for å sikre stabile og sikre løsninger som kan skaleres globalt.

Atlas Copco har omfattende erfaring og kunnskap fra å støtte kunder innen design og utvikling av Industri 4.0. En systematisk tilnærming til utvikling og implementering av Industri 4.0-strategier sikrer forretningsfordeler og tilpasning. Denne kunnskapen forklares med to veikart: Utforsk Industri 4.0 for nykommere og skaler fra konseptpiloter til industrialiserte løsninger

Ta en titt på veikartet ditt for å fortsette!