Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Bruke katalogen til å lese ytelsesdata

Ytelsesdataene som er angitt i Atlas Copcos luftmotorkatalog, gjelder for et lufttilførselstrykk på 6,3 bar (91 psi). Dataene i katalogen er tilgjengelige både i tabeller og diagrammer.

Bruk av katalogdata for luftmotorer

En rekke nøkkeldata er angitt i diagrammet. Disse dataene er også oppført i datatabellene til motorene i katalogen.

Effekten til en luftmotor ses tydeligst på ytelsesdiagrammet. For hver motor/girenhet vises effekten, dreiemomentet og luftforbruket som en funksjon av turtall. 

– Maksimal effekt, kW og hk
– Turtall på punktet for maksimal effekt, o/min
– Dreiemoment ved maksimal effekt, Nm
– Fri hastighet, o/min
– Luftforbruk ved maksimal effekt, l/s

Startmomentet som produseres av en luftmotor er variabelt og avhenger av lamellposisjonen. Denne informasjonen kan bare fås fra datatabeller der den garanterte verdien vises. Stoppmomentet er ikke oppgitt i katalogdataene, men kan beregnes som to ganger dreiemomentet ved maksimal effekt.

Last ned katalogen vår nedenfor: