Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktøy og systemløsninger
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Elektronikk
Energi
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer

Bruke katalogen til å lese ytelsesdata

Ytelsesdataene som er angitt i Atlas Copcos luftmotorkatalog, gjelder for et lufttilførselstrykk på 6,3 bar (91 psi). Dataene i katalogen er tilgjengelige både i tabeller og diagrammer.

Bruk av katalogdata for luftmotorer

En rekke nøkkeldata er angitt i diagrammet. Disse dataene er også oppført i datatabellene til motorene i katalogen.

Effekten til en luftmotor ses tydeligst på ytelsesdiagrammet. For hver motor/girenhet vises effekten, dreiemomentet og luftforbruket som en funksjon av turtall. 

– Maksimal effekt, kW og hk
– Turtall på punktet for maksimal effekt, o/min
– Dreiemoment ved maksimal effekt, Nm
– Fri hastighet, o/min
– Luftforbruk ved maksimal effekt, l/s

Startmomentet som produseres av en luftmotor er variabelt og avhenger av lamellposisjonen. Denne informasjonen kan bare fås fra datatabeller der den garanterte verdien vises. Stoppmomentet er ikke oppgitt i katalogdataene, men kan beregnes som to ganger dreiemomentet ved maksimal effekt.

Last ned katalogen vår nedenfor: