Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Slik installerer du lamellmotoren.

En luftmotor trenger en viss mengde luft og et visst trykk for å fungere. Tilførsels- og eksosslanger må derfor være riktig dimensjonert.


Luftledning

Luftledninger som er for lange, eller med for små dimensjoner fører til at trykket faller. Dette betyr effekttap. Eksosledningen må ha større dimensjon enn tilførselsledningen. Dette er fordi utblåsningsluften opptar et større volum enn den leverte trykkluften. For et innløpstrykk på 6,3 bar (= 7,3 bar absolutt) og et utløpstrykk ved atmosfærisk nivå (= 1 bar absolutt) er volumøkningen en faktor av 7,3. I praksis betyr dette at hvis de samme dimensjonene er brukt for innløps- og eksosrørene bygges det opp et mottrykk og motoren mister sin effektivitet.

Luftklargjøring

For å sikre pålitelig drift bør et luftfilter og smøreapparat (hvis motoren ikke er smørefri) monteres i innløpsluftledningen – innenfor 5 meter fra motoren. Det anbefales at en trykkregulator også innlemmes i luftberedningsenheten. Dette opprettholder ønsket arbeidstrykk og kan brukes til å endre effekten nøyaktig for å dekke behovene til bruksområdet. Husk: Når du velger en luftberedningspakke, må du sikre at alle komponentene har tilstrekkelig gjennomstrømningskapasitet til å dekke kravene til motoren.

Smøring

For å oppnå optimal levetid og ytelse må en luftmotor forsynes med 50 mm³ olje for hver kubikkmeter (1000 liter) luft som forbrukes. Utilstrekkelig smøring vil resultere i økt lamellslitasje og en reduksjon i ytelse.