Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Funksjonene for akselbelastning og girenheter


Akselbelastning

akselbelastning for luftmotorer

Akselbelastningen på en luftmotor påvirker lagerlevetiden.

Atlas Copco-luftmotorkatalogen inneholder kurver som oppgir maksimal akselbelastning for levetid på 10 millioner omdreininger. Kurvene i katalogen angir den maksimale tillatte kombinasjonen av radial- og aksialbelastning.


Bruk av girenheter

akselbelastning

Turtall og dreiemoment kan endres ved hjelp av gir

Luftmotorer arbeider ved høye hastigheter, og selv om de kan
kontrolleres over et bredt turtallsområde,
er ikke utgangseffekten alltid egnet for bruksområdet. For å oppnå ønsket effekt kan det velges en passende girenhet.

De planetariske og heliske tannhjulsenhetene som brukes av Atlas Copco har
et høyt effektivitetsnivå som kan antas å være 100 %.
Mens forholdet mellom moment og turtall åpenbart gjennomgår
en betydelig endring, forblir kraftproduksjonen nesten
uendret. Dreiemomentet økes og hastigheten reduseres
proporsjonalt med girforholdet.