Funksjonene for akselbelastning og girenheter - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Funksjonene for akselbelastning og girenheter


Akselbelastning

akselbelastning for luftmotorer

Akselbelastningen på en luftmotor påvirker lagerlevetiden.

Atlas Copco-luftmotorkatalogen inneholder kurver som oppgir maksimal akselbelastning for levetid på 10 millioner omdreininger. Kurvene i katalogen angir den maksimale tillatte kombinasjonen av radial- og aksialbelastning.

Bruk av girenheter

akselbelastning

Turtall og dreiemoment kan endres ved hjelp av gir

Luftmotorer arbeider ved høye hastigheter, og selv om de kankontrolleres over et bredt turtallsområde,er ikke utgangseffekten alltid egnet for bruksområdet. For å oppnå ønsket effekt kan det velges en passende girenhet.De planetariske og heliske tannhjulsenhetene som brukes av Atlas Copco haret høyt effektivitetsnivå som kan antas å være 100 %.Mens forholdet mellom moment og turtall åpenbart gjennomgåren betydelig endring, forblir kraftproduksjonen nestenuendret. Dreiemomentet økes og hastigheten reduseresproporsjonalt med girforholdet.

Ta en titt på produktutvalget vårt
Ta en titt på produktutvalget vårt
 
Finn ut om bruk av luftmotorer
Finn ut om bruk av luftmotorer
 
Last ned bibliotek for flere ressurser
Last ned bibliotek for flere ressurser
 
Kontakt oss!
Kontakt oss!