Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Lær om lyddempende mekanismer for lamellmotorer

Støyen som genereres av en lamellmotor forårsakes hovedsakelig av at eksosluften går ut av motoren. Støynivået øker med hastigheten og er størst ved fri hastighet.

Illustrations of air motor silencing methods
Alle Atlas Copco-motorer leveres med en gjenget eksosport som gjør det mulig å montere en lyddemper som skrues inn for å redusere støynivået. Ved å montere en slange mellom eksosporten og lyddemperen, kan støynivået reduseres enda mer. Effekten av å bruke de forskjellige lyddempende teknikkene er angitt i illustrasjonen og tabellen nedenfor. Legg merke til at en lyddemper kan forårsake effekttap hvis den er av feil størrelse.


Eksempel på:
0.36 kW motor
Hastighet uten belastning
Ekkofritt fra 1
Intervall på minutt
Illustrasjon nr. Mål Støynivå
dB (a)
1 Ingen 94
2 Kun lyddemper 77
3 Kun slange 84
4 Slange med lyddemper 75