Automatisert montering

Automatiske stasjoner

Oppdag våre Smart Connected Assembly-løsninger

Automatiserte systemer og løsninger

Industriell automasjon dekker alle behovene for PRODUKSJONSPRODUKTIVITET. Bruk av en intelligent systemlayout med en automatisert stasjon gir kortere baner i hele produksjonslinjen og reduserer dermed antallet arbeidsbærere, noe som øker effektiviteten til produksjonslinjen og reduserer investeringskostnadene. Bruk av roboter muliggjør installasjon av tunge komponenter, samtidig som kritiske monteringskomponenter ikke skades.

Høyere effektivitet

Automatiserte systemer gir et fremtidsrettet svar på stadig mer presise krav til anlegg og maskiner. Systemene våre, utviklet for å dekke behovene til nye og eksisterende monteringsprosesser, samt flere modellvarianter, gir maksimal effektivitet, omfattende fleksibilitet og høy kostnadseffektivitet på hvert bruksområde.

Øk produktivitet og kvalitet

det endelige produktet avhenger av kundenes behov.
Driftstider reduseres, og operatørens arbeid rasjonaliseres, med sikte på bedre arbeidsforhold og lavere produksjonskostnader.

Velg de beste monteringsløsningene for dine behov

Forbedre prosessen din

Finn ut mer om: