Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Produkter
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bolteløsninger
Boreløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Produkter
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Atlas Copco Bolt Tightening Solutions har levert en kundetilpasset Tentec multippel boltestrekker til et svensk kjernekraftverk

Selv om utforming og produksjon av "høye" Tentec boltestrekkere for disse bruksområdene normalt ikke er et problem, var mannhulldekslet i dette tilfellet plassert vertikalt der den minste avstanden mellom enden av bolten og en vegg bare var 100 mm. Hydrauliske boltestrekkere for dette bruksområdet vil normalt omfatte en rekke ringsegmenter, der hvert segment har en lik mengde lastkamre. Kamrene er sammenkoblet internt i hvert segment, slik at det hydrauliske trykket inn i hver enkelt port trykksetter alle kamrene samtidig. Flere slanger fra den hydrauliske kraftforsyningen betyr at alle segmenter trykksettes samtidig, slik at alle boltene strekkes samtidig og med lik kraft. På grunn av dekslets plassering og begrenset tilgang, var det tydelig at monteringen av ringsegmenter ville by på vanskeligheter. Ingeniørene hos Atlas Copco Bolt Tightening Solutions utarbeidet en utradisjonell løsning – boltestrekkeren ble utformet som en komplett ring i stedet for som adskilte segmenter. I den endelige utformingen ble boltestrekkeren laget av 3 ringer, hver av dem mindre enn 100 mm høy og individuelt senket ned til mannhulldekslet ved hjelp av en løfteanordning. Alle de 20 kamrene ble internt sammenkoblet, og selv om de i teorien kan trykksettes fra en enkelt slange fra kraftforsyningen, fikk ringen 5 porter med like stor radialavstand, slik at væsketilførselen ble jevn og effektiv til alle kamrene. Driftsingeniør Dave Evans sier følgende om denne nyskapende løsningen: "Vi har vært i kontakt med kjernekraftbransjen i mange år og har aldri opplevd et lignende problem. Men våre teknikere har massevis av erfaring med utvikling av kundetilpassede løsninger i alle bransjene som vi jobber med, og brukte sine omfattende kunnskaper om boltestrekking til å utforme denne nyskapende og unike MST-en."