Atlas Copco Bolt Tightening Solutions har levert en kundetilpasset Tentec multippel boltestrekker til et svensk kjernekraftverk - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Atlas Copco Bolt Tightening Solutions har levert en kundetilpasset Tentec multippel boltestrekker til et svensk kjernekraftverk

Selv om utforming og produksjon av "høye" Tentec boltestrekkere for disse bruksområdene normalt ikke er et problem, var mannhulldekslet i dette tilfellet plassert vertikalt der den minste avstanden mellom enden av bolten og en vegg bare var 100 mm. Hydrauliske boltestrekkere for dette bruksområdet vil normalt omfatte en rekke ringsegmenter, der hvert segment har en lik mengde lastkamre. Kamrene er sammenkoblet internt i hvert segment, slik at det hydrauliske trykket inn i hver enkelt port trykksetter alle kamrene samtidig. Flere slanger fra den hydrauliske kraftforsyningen betyr at alle segmenter trykksettes samtidig, slik at alle boltene strekkes samtidig og med lik kraft. På grunn av dekslets plassering og begrenset tilgang, var det tydelig at monteringen av ringsegmenter ville by på vanskeligheter. Ingeniørene hos Atlas Copco Bolt Tightening Solutions utarbeidet en utradisjonell løsning – boltestrekkeren ble utformet som en komplett ring i stedet for som adskilte segmenter. I den endelige utformingen ble boltestrekkeren laget av 3 ringer, hver av dem mindre enn 100 mm høy og individuelt senket ned til mannhulldekslet ved hjelp av en løfteanordning. Alle de 20 kamrene ble internt sammenkoblet, og selv om de i teorien kan trykksettes fra en enkelt slange fra kraftforsyningen, fikk ringen 5 porter med like stor radialavstand, slik at væsketilførselen ble jevn og effektiv til alle kamrene. Driftsingeniør Dave Evans sier følgende om denne nyskapende løsningen: "Vi har vært i kontakt med kjernekraftbransjen i mange år og har aldri opplevd et lignende problem. Men våre teknikere har massevis av erfaring med utvikling av kundetilpassede løsninger i alle bransjene som vi jobber med, og brukte sine omfattende kunnskaper om boltestrekking til å utforme denne nyskapende og unike MST-en."