Rapporterer målinger utenfor moment

Hvert kvalitetstrinn på veien er digitalisert. Selv de viktige ikke-momentrelaterte kontrollene rapporteres digitalt for å gi deg et komplett tilbud.

Kontakt salgsavdelingen vår!

QA Supervisor er en perfekt løsning for innsamling av data

Det vil alltid være produksjoner der sjekker trenger å gjennomføres – og rapporteres – manuelt.

Ikke-momentrelaterte kontroller
Disse målingene kan være avgjørende informasjon når du arbeider med kvalitetssikring over hele produksjonen. Så mens dreiemomentet rapporteres automatisk til systemet, må målinger fra for eksempel lengde- eller trykkmåler rapporteres manuelt for å se helheten