Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Monteringsteknikk

Knowledge of how to choose the right tightening solution

Contact us for more information

Monteringsteknikk

Montering handler om å oppnå riktig klemkraft i en forbindelse, slik at den fungerer ordentlig. Forståelse av monteringsteknikk er viktig for å velge riktig løsning for dine spesifikke behov.

Om skrukopling

Skrukoplingene er den vanligste måten å sette sammen komponenter på grunn av fordelene ved enkel design og montering, enkel demontering, produktivitet og sist, men ikke minst – kostnad. En skrue utsettes for stor strekkbelastning, tiltrekkingsmoment og av og til også brytebelastning. Strekkbelastningen tilsvarer kraften som holder delene i forbindelsen sammen. Grunnet problemer med måling av klemmestyrke omtales dette og tiltrekkingsmomentet ofte som det samme.

Strammeprosessen

Monteringsprosessen har stor betydning for kvaliteten på forbindelsen. Målet for prosessen er å oppnå nok styrke til å holde koplingen sammen. En prosess som oppnår den nødvendige styrke med et minimum av spredning, vil gi en kopling av høy kvalitet. Prosessen avhenger av følgende: • metode for tilføring av moment , håndstramming, kontinuerlig drift og ikke-kontinuerlig drift. • kontrollmetoden; dreiemoment, vinkel eller grader. • overvåkingsmuligheter; et verktøy eller system som kan overvåke kontrollerte og ikke-kontrollerte parametere • vil gi en kopling med høyere grad av trygghet når det gjelder prosessen og koplingens kvalitet.

Ulike metoder for tilføring av dreiemoment

Håndstramming utføres ofte ved hjelp av en momentnøkkel. Nøkkelen er satt til et forhåndsdefinert moment, og operatøren varsles når riktig moment er oppnådd. Fordelene med denne løsningen er enkelhet i bruk og innstilling. Ulempene er lav produktivitet og begrenset strammekontroll, selv om det finnes avanserte typer nøkler som kan måle vinkelen og dermed dra nytte av vinkelkontroll. Verktøy med kontinuerlig/direkte drift kan både være elektriske og pneumatiske. Vanligvis slås pneumatiske verktøy av via en mekanisk kløtsj når innstilt moment er oppnådd, og elektrisk verktøy kan være utstyrt med sensorer for å kontrollere og overvåke moment, vinkel og grader. Kontroll og måling av flere parametre vil øke prosessens pålitelighet. Metoden for ikke-kontinuerlig drift bruker treghet som utløses i serier under stramming. Dette forekommer i slag- og pulsverktøy. Fordelen er rask tilstramming med lav reaksjonskraft selv ved høye tiltrekkingsmomenter. Ulempene er at resultatene generelt er mindre jevne enn med direkte drevne verktøy. De vanligste verktøyene av denne typen har ikke sensorer av noen type, men det finnes produkter med sensorer. Generelt er spredningen i klemkraft lavere for direkte drevne verktøy og ved bruk av gradient- og vinkelkontroll enn ved bruk av slag-/pulsverktøy og momentkontroll. Bruk av mer avanserte metoder for kontroll og overvåking gjør det mulig å minimere størrelsen på festeverktøyet, med vektreduksjon som resultat. I dette tilfellet må verktøyet imidlertid velges allerede i produktets designfase. Vil du vite mer om tiltrekkingsteknikk eller har du spørsmål? Ta kontakt med en Atlas Copco-representant for å få hjelp.

Last ned lommeguidene for å finne ut mer

Relaterte emner

Ergonomics hand

Ergonomi

Vi vet at god ergonomi kan ha stor innvirkning på produktivitet, kvalitet og arbeidsmiljø for kundene