Umenie ergonómie

Cieľom tohto vreckového sprievodcu je oboznámiť čitateľa s tým, ako možno ručné nástroje skonštruovať tak, aby sa predišlo zbytočnému namáhaniu obsluhy.

  • Pocket guide - the art of ergonomics 2.9 MB, PDF