Umenie ergonómie

Cieľom tohto vreckového sprievodcu je oboznámiť čitateľa s tým, ako možno ručné nástroje skonštruovať tak, aby sa predišlo zbytočnému namáhaniu obsluhy.