Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť
Appliance Banner

Domáce spotrebiče

Domov, sladký domov začína už v továrni

Spotrebiče sa nachádzajú všade v našich moderných domoch.

Skôr ako sa však dostanú do kuchyne alebo práčovne, čelia výrobcovia viacerým jedinečným výzvam na trhu a vo výrobe. Rozsiahla konkurencia vo všetkých segmentoch, nízke marže, nepredvídateľné požiadavky spotrebiteľov a rastúce požiadavky na udržateľnosť – to všetko prispieva do rovnice komplexnosti.

 

 

Pri výrobe spotrebičov prežijú len tí najchladnejší a najhorúcejší

Svet sa mení čoraz rýchlejšie. Zvýšená konkurencia spojená s nepredvídateľným správaním zákazníkov, kratšími životnými cyklami výrobkov a neistými podmienkami na globálnom trhu, ktoré ovplyvňujú dopyt a dodávateľské reťazce, sťažuje predvídanie toho, čo a kedy treba vyrábať. Okrem toho vlády a trhy vyžadujú, aby sa výroba uskutočňovala udržateľnejším spôsobom.

Efektívnosť, flexibilita a udržateľnosť. Všetko v jednom. V chladnej oblasti výroby spotrebičov je Smart Factory dnes najhorúcejším konceptom!

Inteligentnejšia výroba v inteligentných továrňach

Inteligentná továreň Industry 4.0 je digitalizovaný a vysoko automatizovaný výrobný závod, ktorý využíva prepojené zariadenia, stroje a výrobné systémy na nepretržité zhromažďovanie a zdieľanie údajov. Údaje, ktoré možno použiť na zlepšenie procesov, ako aj na proaktívne riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť na výrobnej linke.

 

SIA Article Automation

Automatizácia

Automatizácia v priemyselnej výrobe predstavuje budúcu odpoveď na čoraz presnejšie požiadavky na zariadenia a stroje. Umožňuje najvyššiu úroveň kontroly montážnej linky, skracuje výrobné cesty a zvyšuje efektívnosť. Výhody, ktoré umožňujú škálovateľnejšie, flexibilnejšie a chybám odolnejšie výrobné procesy, ktoré zvyšujú výkon, produktivitu a skracujú čas na prispôsobenie sa zmenám sortimentu výrobkov. To všetko sa dosahuje pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov a zlepšení návratnosti investícií.

Icons Smart Integrated Assembly

Flexibilita

Elektrické nástroje vybavené integrovanou riadiacou jednotkou možno spravovať a ľahko konfigurovať na výrobný systém. To uľahčuje nastavenie výrobných liniek so zmiešanou výrobou a variabilitou výrobkov. Okrem toho sa zberom a dokumentovaním údajov pozdĺž montážnej linky zlepšuje schopnosť monitorovať, analyzovať a neustále zlepšovať procesy. To sú všetko výhody, ktoré zvyšujú schopnosť rýchlejšie a efektívnejšie prispôsobiť výrobnú linku interným alebo externým zmenám a požiadavkám.

Icons Smart Integrated Assembly

Udržateľnosť

Lepším riadením montážneho procesu až po jednotlivé stanice sa prechodom na inteligentnejšie nástroje a riešenia znižuje počet prepracovaní a stiahnutí z trhu. Materiály a energia sa využívajú efektívnejšie a minimalizuje sa zbytočný odpad. Výhody, ktoré pomáhajú znižovať uhlíkovú stopu. Okrem toho lepšia sledovateľnosť umožňuje predvídavejšiu údržbu, ktorá ďalej znižuje plytvanie zdrojmi. Udržateľnosť ponúka rozhodujúcu konkurenčnú výhodu, ktorá je dôležitá pre zákazníkov a pre ziskovosť konečného výsledku každého výrobcu spotrebičov.

Plán spoločnosti Atlas Copco pre inteligentnejšiu výrobu

Inteligentná integrovaná montáž je náš koncept pre priemyselných výrobcov, ktorí chcú transformovať a implementovať inteligentné továrne. Zahŕňa náš ekosystém nástrojov, hardvéru, softvéru a riešení služieb, ktoré poskytujú jedinečnú konkurenčnú hodnotu v každom kroku výrobných cyklov zákazníkov. Výsledkom sú efektívnejšie, flexibilnejšie, prispôsobiteľnejšie a bezpečnejšie výrobné procesy, ktoré podporujú skrátenie prestojov, lepšie využívanie materiálov a energie a podstatné zníženie odpadu.

 

Vzhľadom na výzvy, ktorým čelia mnohí výrobcovia spotrebičov, máme riešenia, ktoré vám pomôžu zvýšiť tlak na vašu konkurenciu.

 

 

Získajte viac informácií a inšpirujte sa!

Dovoľte nám, aby sme sa s vami podelili o naše vedomosti a skúsenosti a zvyšok nechajte na svoju predstavivosť.

Washroom-01

Udržateľná výroba spotrebičov rieši požiadavky zákazníkov a vašich hospodárskych výsledkov.

19 septembra, 2023

Udržateľné procesy môžu ušetriť zdroje a pomôcť výrobcom spotrebičov znížiť svoj vplyv na životné prostredie a zároveň zvýšiť ziskovosť. Keďže zákazníci a vlády takisto vyžadujú, aby výrobcovia spotrebičov dodržiavali udržateľnejšie procesy, je to kľúčová oblasť, ktorá sa rýchlo stáva otázkou prežitia v silnej konkurencii.

Dovoľte nám, aby sme vám pomohli splniť sľuby Priemyslu 4.0 a inteligentných tovární!

explainer icon