Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť

Udržateľná výroba spotrebičov rieši požiadavky zákazníkov a vašich hospodárskych výsledkov

3 minút čítania

Urobiť viac za menej. Udržateľné procesy môžu ušetriť zdroje a pomôcť výrobcom spotrebičov znížiť svoj vplyv na životné prostredie a zároveň zvýšiť ziskovosť. Keďže zákazníci a vlády takisto vyžadujú, aby výrobcovia spotrebičov dodržiavali udržateľnejšie procesy, je to kľúčová oblasť, ktorá sa rýchlo stáva otázkou prežitia v silnej konkurencii.

Podľa Svetového ekonomického fóra produkuje priemyselný sektor, do ktorého sektor výroby spotrebičov patrí, jednu pätinu celosvetových emisií skleníkových plynov. Okrem toho priemyselný sektor spotrebuje približne 50 % svetových energetických zdrojov.

Preto existuje okamžitá potreba, aby spoločnosti vyrábajúce spotrebiče efektívnejšie využívali obmedzené zdroje udržateľnejším spôsobom. V prieskume BCG 80 % priemyselných výrobcov uviedlo, že ich spoločnosť plánuje prechod na uhlíkovo neutrálne postupy.

A má to dobrý obchodný zmysel. Udržateľnosť je dôležitá pre vašich súčasných a budúcich zákazníkov, vašich zamestnancov, partnerov a zainteresované strany, a rýchlo sa stáva otázkou prežitia. Spoločnosti, ktoré neuznávajú potrebu prispôsobiť sa udržateľnejším postupom, sa v konečnom dôsledku stanú zastaranými. 

Sľub udržateľných procesov vo výrobe spotrebičov

Výrobcovia spotrebičov môžu minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie zavedením inteligentnejších a zdrojovo efektívnejších výrobných procesov tým, že začlenenia nové technológie a premyslia svoje procesy. Jednoducho povedané, urobiť viac za menej. To sa však musí dosiahnuť súčasne so zlepšením jedného kľúčového firemného indikátora KPI, ziskovosti.

Prechod z pneumatických na elektrické nástroje môže mať významný vplyv na životné prostredie. Zmena jedného nástroja môže v skutočnosti znížiť uhlíkovú stopu na staniciach operátora o viac ako 89 %. A vďaka montážnym linkám, ktoré zahŕňajú viacero staníc operátora, môže byť celková environmentálna výhoda z hľadiska zníženia emisií uhlíka obrovská.

Automatizácia poskytuje funkčné riešenie na dosiahnutie udržateľnejšej výroby spotrebičov tým, že ponúka prostriedky na opakovateľnú, spoľahlivú a stabilnú výrobu, ktorá minimalizuje riziko ľudských chýb. Niečo, čo môže znížiť počet prepracovaní a stiahnutí z trhu, ktoré stoja veľa cenného materiálu a energetických zdrojov. A nesmieme zabudnúť, že automatizácia únavných, nebezpečných a ťažkých výrobných procesov zlepšuje ergonómiu na pracovisku, čím vytvára lepšie a bezpečnejšie pracovné prostredie pre operátorov.

Automatizované procesy môžu fungovať na vyššej úrovni tolerancie alebo presnejšie, čím sa zníži množstvo potrebného materiálu vo výrobe. Automatizácia tiež umožňuje presnejšiu sledovateľnosť počas celého výrobného procesu. To zlepšuje schopnosť rýchlo reagovať a riešiť výrobné odchýlky, čím sa znižuje napríklad množstvo odpadu. Okrem toho sledovateľnosť tiež umožňuje prediktívnejšiu údržbu, ktorá ďalej redukuje plytvanie zdrojmi.

Napokon, kompletná, plne integrovaná montážna linka na továrenskej úrovni umožňuje, aby sa výrobné linky spotrebičov mohli v reálnom čase aktívne znovu vyvážiť a prispôsobiť zmenám v sortimente výrobkov. Táto zvýšená flexibilita výroby znižuje riziko prerušenia a striedania výroby, pri ktorých sa spotrebúvajú zdroje, a zároveň sa prispôsobuje zmenám v dopyte zákazníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch a riešeniach pre výrobcov spotrebičov a o tom, ako vám môžeme pomôcť vyvinúť udržateľnejšie procesy, kontaktujte nás ešte dnes!

  • Priemyselná montáž