Atlas Copco Slovakia - Priemyselné náradie a riešenia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Produktivita

Jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonnosti na dosiahnutie úspechu vo výrobnom a montážnom priemysle.

Produktivita je ukazovateľom ekonomickej výkonnosti, ktorý porovnáva množstvo vyrobených tovarov a služieb s množstvom zdrojov použitých na výrobu týchto tovarov a služieb. Je to pomer výstupov k vstupom a vyjadruje efektívnosť produktívneho výstupu.

Prečo je však produktivita v priemyselnej výrobe taká dôležitá? Dôvodom je, že v konkurenčnom trhovom prostredí, kde sa požiadavky zákazníkov neustále menia, schopnosť urobiť viac s menšími prostriedkami bola a bude hnacím motorom celého vývoja v oblasti výroby a montáže. Produktivitu možno zvýšiť napríklad zavedením časovo efektívnych výrobných metód, nových technológií a efektívnejším využívaním daných zdrojov.

Vďaka našej komplexnej a špičkovej ponuke v oblasti vývoja náradia a riešení, ergonómie, bezdrôtových technológií, elektrifikácie a udržateľnosti je spoločnosť Atlas Copco partnerom, ktorého si môžete vybrať na zvýšenie produktivity na všetkých úrovniach.

Produktivita je kľúčovým faktorom modernej priemyselnej výroby. Dovoľte nám podeliť sa o naše postrehy, skúsenosti a znalosti, ktoré vám pomôžu zvýšiť efektivitu vašich výrobných procesov. Alebo inými slovami, maximalizovať výstup a minimalizovať vstupy.