Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť
In Ultra Modern Electronic Manufacturing Factory operator in cleanroom produces Microchip for Semiconductor Industry

Výroba polovodičov

Urobte to hneď od začiatku. Až na nanometrovú úroveň.

Prehľad   |   Výzvy & Príležitosti   |  Priemysel 4.0    |   Nástroje certifikované pre čisté priestory

Pomáhame vám dirigovať symfóniu výroby polovodičov v dokonalej harmónii

Polovodiče sú mozgom modernej elektroniky, vďaka ktorej sa náš svet otáča. Všadeprítomný rastúci dopyt je poháňaný rozvojom v priemysle, automobilovom priemysle, cloudovej a sieťovej infraštruktúre.

Spoločnosť Atlas Copco je dôveryhodný poskytovateľ montážnych riešení na výrobu hlavných polovodičových zariadení na celom svete. 

Zariadenia na výrobu polovodičov sú presne vyladenou symfóniou technológie a procesov. S uťahovacími nástrojmi a softvérovými riešeniami na kontrolu kvality môže spoločnosť Atlas Copco pomôcť pri správnom nastavení vašich výrobných procesov od začiatku a posunúť ich na vyššiu úroveň.

Premena výziev v procese výroby polovodičov na konkurenčnú príležitosť

Výrobný proces polovodičov je takmer 100 % automatizovaný, ale montáž výrobných zariadení používaných na ich výrobu často nie je. V mnohých z týchto montážnych závodov tisíce skrutiek umiestňuje ručne operátor. Pri kvalitatívnych hraniciach meraných až na nano metre to môže byť výzva.

Priemysel 4.0 mení spôsob, akým spoločnosti vyrábajú, zlepšujú a distribuujú svoje produkty. Integráciou nových technológií, analytiky, umelej inteligencie a strojového učenia výrobcovia vytvárajú inteligentné továrne. Digitálna transformácia výrobných procesov a implementácia systémov riadenia procesov ponúkajú merateľné konkurenčné výhody v zmysle novej úrovne prevádzkovej efektívnosti a schopnosti reagovať na požiadavky zákazníkov.

Priemysel 4.0 v spoločnosti Atlas Copco

Spoločnosť Atlas Copco je strategický partner, ktorý ponúka svojim zákazníkom komplexnú cestu ich transformácie na Industry 4.0 a plne prepojené inteligentné továrne.

Inteligentné prepojené montážne nástroje pre továrne a prevádzky v teréne. Plne integrované riešenia montážnej linky od návrhu až po výrobu, ako aj jedinečný súbor údajovo orientovaných služieb pre efektívnejšie, flexibilnejšie, adaptabilnejšie a bezpečnejšie výrobné procesy. Výsledkom je skrátenie prestojov, lepšie využívanie materiálov a energie s podstatným znížením odpadov.

Spoločne môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu pre produktívnejšiu, ziskovejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.

Nástroje certifikované pre čisté priestory

Ponúkame komplexné portfólio uťahovacích nástrojov certifikovaných pre čisté priestory. Od regulátorov uťahovacieho momentu, systémov polohovania nástrojov, momentových kľúčov až po automatizované skrutkovanie s kolaboratívnymi robotmi a softvér na kontrolu chýb pre procesy montáže produktov.

Naše portfólio nástrojov a riešení pre uťahovanie a kontrolu procesov znižuje riziko nákladných prestojov spôsobených nedostatočnou kvalitou uťahovania alebo ľudskou chybou. To je dôvod, prečo je spoločnosť Atlas Copco preferovaným poskytovateľom montážnych riešení pre výrobcov zariadení na výrobu polovodičov.

zariadenia na montáž pre operátorov používané v polovodičovom priemysle

Zistite viac od našich odborníkov