Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť

Udržateľnosť

Udržateľnosť má v priemyselnej výrobe význam. Pre vašich zákazníkov, vašich zamestnancov, vašu ziskovosť a našu planétu.

Priemyselný sektor, ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel, predstavuje približne jednu pätinu celosvetových emisií skleníkových plynov. Okrem toho priemyselný sektor spotrebuje približne polovicu svetových energetických zdrojov. Pre výrobné spoločnosti preto existuje bezprostredná potreba efektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov Zeme udržateľnejším spôsobom a zároveň minimalizovať vplyv na životné prostredie z hľadiska uhlíkovej stopy.

Inovácie a technologický pokrok sú kľúčom k nájdeniu trvalých riešení environmentálnych aj hospodárskych výziev. Spoločnosti musia prehodnotiť spôsob vytvárania a získavania hodnoty v tejto novej situácii. Prevádzkovanie udržateľného a ziskového výrobného procesu si bude vyžadovať holistický a udržateľný pohľad a inteligenciu na lepšie využívanie daných zdrojov, zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie množstva odpadu a emisií CO2 spôsobených výrobnými procesmi. A to všetko pri zachovaní ziskovosti.

Spoločnosť Atlas Copco sa zaviazala k vedecky podloženým cieľom. Týmto spôsobom sa snažíme oddeliť hospodársky rast od zhoršovania životného prostredia, zvýšiť produktivitu a podporiť udržateľnejšie výrobné procesy s efektívnym využívaním zdrojov. Stručne povedané, pomáhame sebe a našim zákazníkom robiť viac s menším množstvom energie.

Udržateľnosť zohráva v modernej priemyselnej výrobe kľúčovú úlohu. Dovoľte nám podeliť sa o naše postrehy, skúsenosti a znalosti, ktoré vám pomôžu riadiť vaše výrobné procesy udržateľnejšie.

Odporúčané
Pozrite si ďalšie zdroje
Najbližšie udalosti
Predchádzajúce udalosti