Atlas Copco Slovakia - Priemyselné náradie a riešenia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Udržateľnosť

Udržateľnosť má v priemyselnej výrobe význam. Pre vašich zákazníkov, vašich zamestnancov, vašu ziskovosť a našu planétu.

Priemyselný sektor, ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel, predstavuje približne jednu pätinu celosvetových emisií skleníkových plynov. Okrem toho priemyselný sektor spotrebuje približne polovicu svetových energetických zdrojov. Pre výrobné spoločnosti preto existuje bezprostredná potreba efektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov Zeme udržateľnejším spôsobom a zároveň minimalizovať vplyv na životné prostredie z hľadiska uhlíkovej stopy.

Inovácie a technologický pokrok sú kľúčom k nájdeniu trvalých riešení environmentálnych aj hospodárskych výziev. Spoločnosti musia prehodnotiť spôsob vytvárania a získavania hodnoty v tejto novej situácii. Prevádzkovanie udržateľného a ziskového výrobného procesu si bude vyžadovať holistický a udržateľný pohľad a inteligenciu na lepšie využívanie daných zdrojov, zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie množstva odpadu a emisií CO2 spôsobených výrobnými procesmi. A to všetko pri zachovaní ziskovosti.

Spoločnosť Atlas Copco sa zaviazala k vedecky podloženým cieľom. Týmto spôsobom sa snažíme oddeliť hospodársky rast od zhoršovania životného prostredia, zvýšiť produktivitu a s tým súvisiacu efektívnosť využívania zdrojov, a tým podporiť udržateľnejšie výrobné procesy. Stručne povedané, pomáhame sebe a našim zákazníkom robiť viac s menším množstvom energie.

Udržateľnosť zohráva v modernej priemyselnej výrobe kľúčovú úlohu. Dovoľte nám podeliť sa o naše postrehy, skúsenosti a znalosti, ktoré vám pomôžu riadiť vaše výrobné procesy udržateľnejšie.