Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť

Skúsenosti operátorov

Dajte svojej obsluhe väčšie právomoci a pripravte ju na dosahovanie úspechu s úsmevom.

Aj keď sa mnohé procesy v priemyselnej výrobe čoraz viac automatizujú, mnohé operácie na montážnych linkách sa stále vykonávajú ručne. A keďže množstvo výrobných procesov zostáva na operátoroch, stojí za to vynaložiť maximálne úsilie na to, aby mali čo najväčšiu šancu uspieť.

Vaši operátori sú predsa len ľudia a môžu mať zlý deň. Zavedením systémov a riešení, ktoré sú zjednodušené a optimalizované pre vašich operátorov, ale aj zabezpečené proti chybám, sa môže zvýšiť produktivita na linke a prevádzková efektívnosť. Keďže technológia je stále inteligentnejšia, digitálnejšia a prepojenejšia, skúsenosti vašich operátorov na montážnej linke sa následne stanú intuitívnejšími a pohodlnejšími.

Vytváranie lepších skúseností pre vašich operátorov im pomáha pripraviť sa na úspech, čo následne zvyšuje spokojnosť zamestnancov, z čoho majú prospech všetci. A tu zohráva dôležitú úlohu ergonómia.

Program výrobnej ergonómie spoločnosti Atlas Copco bol spustený už v roku 1958 zavedením nášho programu výrobnej ergonómie. Dnes máme oddelenie plné špecializovaných konštruktérov, ktorí sa zaoberajú ergonómiou v úzkej spolupráci s naším výrobným oddelením. Ergonómia nie je len pohodlná a vhodná pre operátorov vášho náradia, ale umožňuje im aj vykonávať prácu flexibilnejším a prispôsobivejším spôsobom. To je skvelá správa pre vašu produktivitu a v konečnom dôsledku aj pre vaše hospodárenie. 

Kľúčom k úspechu v modernej priemyselnej výrobe je skúsenosť obsluhy. Dovoľte nám, aby sme sa s vami podelili o naše postrehy, skúsenosti a vedomosti, ktoré vám pomôžu umožniť obsluhe vykonávať svoju prácu čo najlepšie a s úsmevom.

Odporúčané
Pozrite si ďalšie zdroje
Najbližšie udalosti
Predchádzajúce udalosti