Atlas Copco Slovakia - Priemyselné náradie a riešenia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Skúsenosti operátorov

Dajte svojej obsluhe väčšie právomoci a pripravte ju na dosahovanie úspechu s úsmevom.

Aj keď sa mnohé procesy v priemyselnej výrobe čoraz viac automatizujú, mnohé operácie na montážnych linkách sa stále vykonávajú ručne. A keďže množstvo výrobných procesov zostáva na operátoroch, stojí za to vynaložiť maximálne úsilie na to, aby mali čo najväčšiu šancu uspieť.

Vaši operátori sú predsa len ľudia a môžu mať zlý deň. Zavedením systémov a riešení, ktoré sú zjednodušené a optimalizované pre vašich operátorov, ale aj zabezpečené proti chybám, sa môže zvýšiť produktivita na linke a prevádzková efektívnosť. Keďže technológia je stále inteligentnejšia, digitálnejšia a prepojenejšia, skúsenosti vašich operátorov na montážnej linke sa následne stanú intuitívnejšími a pohodlnejšími.

Vytváranie lepších skúseností pre vašich operátorov im pomáha pripraviť sa na úspech, čo následne zvyšuje spokojnosť zamestnancov, z čoho majú prospech všetci. A tu zohráva dôležitú úlohu ergonómia.

Program výrobnej ergonómie spoločnosti Atlas Copco bol spustený už v roku 1958 zavedením nášho programu výrobnej ergonómie. Dnes máme oddelenie plné špecializovaných konštruktérov, ktorí sa zaoberajú ergonómiou v úzkej spolupráci s naším výrobným oddelením. Ergonómia nie je len pohodlná a vhodná pre operátorov vášho náradia, ale umožňuje im aj vykonávať prácu flexibilnejším a prispôsobivejším spôsobom. To je skvelá správa pre vašu produktivitu a v konečnom dôsledku aj pre vaše hospodárenie. 

Kľúčom k úspechu v modernej priemyselnej výrobe je skúsenosť obsluhy. Dovoľte nám, aby sme sa s vami podelili o naše postrehy, skúsenosti a vedomosti, ktoré vám pomôžu umožniť obsluhe vykonávať svoju prácu čo najlepšie a s úsmevom.