Atlas Copco Slovakia - Priemyselné náradie a riešenia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Inteligentná továreň

Štíhlejšie a produktívnejšie výrobné procesy vďaka automatizácii a digitalizácii. Na ceste k štvrtej priemyselnej revolúcii.

Priemysel 4.0, alebo štvrtá priemyselná revolúcia zásadne mení spôsob, akým spoločnosti vyrábajú, zlepšujú a distribuujú svoje produkty. Integráciou nových technológií, analytiky, umelej inteligencie a strojového učenia do svojich výrobných zariadení vytvárajú výrobcovia inteligentné továrne štvrtej priemyselnej revolúcie. Obchodný potenciál je obrovský a ponúka nové úrovne prevádzkovej efektívnosti a schopnosti reagovať na požiadavky zákazníkov.

Inteligentné továrne podporujú úspornejšie a produktívnejšie výrobné procesy s vyššou účinnosťou zdrojov, znížením množstva odpadu, dlhším životným cyklom strojových zariadení a lepšími pracovnými podmienkami pre zamestnancov. Inteligentné továrne sú preto významným pomocníkom pri prechode na nízkouhlíkovú spoločnosť, alebo inými slovami, pri riešení problému klimatických zmien.

Atlas Copco je váš strategický partner, ktorý vám ponúka komplexnú cestu k transformácii na Priemysel 4.0 a plne prepojené inteligentné továrne.

Inteligentné továrne a Priemysel 4.0 sú cestou, ktorou sa treba uberať v modernej priemyselnej výrobe. Dovoľte nám, aby sme sa s vami podelili o naše postrehy, skúsenosti a znalosti, ktoré vám pomôžu posunúť vaše výrobné procesy na vyššiu úroveň.