Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť
Samodierovacie nitovania a vývoj spojov v konštrukcii vozidiel

Úvahy o konštrukcii karosérie vozidla

Je dôležité zvážiť spájanie a montáž vo fáze návrhu vozidla akejkoľvek platformy

Výzvy automobilového priemyslu v súvislosti s aplikačnými materiálmi pre vozidlá

Automobilové aplikácie sú čoraz zložitejšie a obsahujú nové materiály, ktoré sa ťažko spájajú. Kombinácia ocele, odliatkov a hliníka umožňuje vynaliezavú a inteligentnú konštrukciu vozidla bez ohľadu na to, ako môžu rôzne fyzikálne vlastnosti materiálov komplikovať montáž. Vo väčšine prípadov máme pre vás ten správny nit. Náš rozsiahly sortiment samodierovacích nitovaní a nástrojov, vyvinutý na základe viac ako 30-ročných skúseností, nám umožňuje poskytovať pokročilé riešenia pre potreby vašich aplikácií. Naše produktové portfólio osvedčených nitov sa ideálne hodí pre širokú škálu aplikácií. 

Vo fáze návrhu vášho vozidla pracujú naše aplikačné laboratóriá s vašimi materiálmi, aby určili najlepší nit, matricu a nastavovač nitov potrebný pre vašu aplikáciu. Ak nemáme správnu kombináciu, vyvinieme kompletné riešenie špeciálne pre vás.

Inovácia

Neustále inovácie na zlepšenie flexibility výroby a efektívnosti procesov

Zníženie nákladov

Ponuka produktov, ktoré znižujú investície do výroby a náklady na montáž

Odbornosť

Cielený vývoj spojov pre každú aplikáciu zákazníka

Hodnotenie vývoja spojov

Náš sortiment samodierovacích nitovaní je riešením dnešných výziev v oblasti spájania. V snahe riešiť potrebu zvýšenej konštrukčnej bezpečnosti a zároveň nižšej celkovej hmotnosti karosérie výrobcovia automobilov do svojich karosérií zabudovávajú zmiešané materiály s rôznou pevnosťou a ťažnosťou. Kombináciou pokročilého inžinierstva, simulácií a testovania sme vyvinuli nitovaciu linku schopnú bezpečne a spoľahlivo spájať tieto zmiešané materiály.

Pre každú aplikáciu existuje nit Henrob, ktorý splní vaše montážne úlohy.

Vehicle body frame components

Úvahy o konštrukcii karosérie vozidla

explainer icon