Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť
Wind turbine farm

Veterná energia

Riešenia skrutkovania vrátane hydraulických kľúčov, napínačov skrutiek, elektrických a akumulátorových nástrojov pre výrobu, stavebníctvo, uvádzanie do prevádzky a údržbu v priemysle veterných turbín.

Rýchlejšie

Elektrická uťahovačka Tensor Revo HA je najproduktívnejší nástroj na skrutkovanie na svete, ktorý pracuje trikrát rýchlejšie ako jeho najbližší konkurent. Zabezpečuje skrátenie času procesu a dosiahnutie výrazných úspor nákladov.

Bezpečnejšie

Napínače skrutiek nášho sortimentu WTB sú vybavené funkciou zabezpečenia proti zlyhaniu, ktorá zaručuje maximálnu spoľahlivosť a odstraňuje riziko zranenia obsluhy.

Šikovnejšie

Náš inovatívny sortiment akumulátorových nástrojov SRB HA s integrovanými prevodníkmi krútiaceho momentu a uhla umožňuje plnú kontrolu procesu a automatický zber údajov.

Naše riešenia uťahovania skrutiek umožňujú zákazníkom v odvetví veternej energie šetriť čas a peniaze

Wind turbine bolt tensioners application

Spoločnosť hľadala efektívnejší spôsob utiahnutia skrutiek pre ložisko natáčania a gondolový náboj. Toto sú dve kľúčové aplikácie pre každú veternú turbínu a rýchlosť a účinnosť utiahnutia skrutiek je rozhodujúca. Naše napínače prispôsobené pre veterné turbíny poskytli spoločnosti riešenie, ktoré by nezískali od žiadnej inej spoločnosti.

V spolupráci s našimi skúsenými dizajnérmi dokázali dosiahnuť riešenie šité na mieru ich potrebám a špecifickým aplikáciám. Riešenie zabezpečilo postupštyrikrát rýchlejší ako v predchádzajúcom spôsobe, čím sa výrazne znížil prevádzkový čas. Naše napínače ponúkli flexibilné riešenie, ktoré šetrí čas a peniaze.

Aplikácie, s ktorými spoločnosť Atlas Copco spolupracovala

Úkony

Prejsť do časti: Výroba | Operácie

Výroba

Gondolový náboj

aplikácia gondolového náboja s robotickým riešením

 

Umiestnenie:
Gondolový náboj je umiestnený v hornej časti turbíny a obsahuje dôležité komponenty vrátane prevodovky, hnacieho ústrojenstva a generátora. 

Problematické miesto: 
– S mnohými skrutkami, ktoré je potrebné utiahnuť, to môže byť pracná úloha a 
 úplné dotiahnutie pomocou hydraulických nástrojov trvá niekoľko hodín.
– Nedostatočná sledovateľnosť údajov s mnohými riešeniami, čo je pre aplikáciu, ako je táto, kľúčové.

Naše odborné znalosti:
Tím spoločnosti Atlas Copco môže úzko spolupracovať s vašou spoločnosťou pri nachádzaní a vytváraní najlepšieho riešenia. Vyvinuli sme množstvo robotických riešení, ktoré drasticky skracujú čas a šetria náročnú prácu.

Riešenia: 
Riešenia upravené na mieruNapínače pre veterné turbíny, Hydraulické momentové kľúče.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Ložisko natáčania

aplikácia ložiska natáčania s napínačmi atlas copco

 

Umiestnenie:
Ložisko natáčania je jedným z kľúčových komponentov systému natáčania Yaw System a musí byť schopné zvládnuť veľké zaťaženie nielen zo strany gondoly a rotora, ale aj od momentov ohýbania.

Problematické miesto: 
– Ide o kritickú aplikáciu, takže uťahovanie musí byť vysoko presné.
– Uťahovanie ložiska natáčania môže trvať dlho, preto musí byť metóda rýchla.

Naše odborné znalosti:
Spoločnosť Atlas Copco pracovala na mnohých aplikáciách ložísk natáčania a vypracovala niekoľko riešení. V spolupráci s vaším zástupcom spoločnosti Atlas Copco a naším dizajnérskym tímom v Európe dokážeme vytvoriť jedinečné riešenie, či už chcete použiť uťahovanie alebo napínanie. 

Riešenia: 
Napínače pre veterné turbíny, Hydraulické momentové kľúče.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Zmršťovací kotúč

Napínače Atlas Copco v rámci aplikácie zmršťovacieho kotúča

 

Umiestnenie:
Zmršťovacie kotúče sú umiestnené vedľa prevodovky veternej turbíny a využívajú uloženie s presahom na prenos menovitého uťahovacieho momentu a axiálnej sily.

Problematické miesto pri uťahovaní: 
– Uťahovanie v rámci aplikácie trvá príliš dlho.
– Nedostatočná sledovateľnosť údajov o konečnom uťahovacom momente môže so sebou prinášať otázky, či bolo utiahnutie správne.

Naše odborné znalosti:
Vyvinuli sme unikátne riešenie špeciálne vyrobené pre zmršťovacie kotúče, ktoré vám umožňuje napnúť každú skrutku naraz pre rovnomerné stlačenie, ale môže pracovať aj na úrovni 25 % a 50 %. V spolupráci s naším špecializovaným tímom na uťahovanie skrutiek môžeme vyvinúť jedinečné riešenie pre váš špecifický zmršťovací kotúč.

Riešenia: 
Napínače zmršťovacieho kotúča, Hydraulické momentové kľúče.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Stavebníctvo a údržba

Skrutka veternej veže

Aplikácia napínača WTB od spoločnosti Atlas Copco na skrutku veternej veže

 

Umiestnenie:
Skrutky veternej veže sú umiestnené v celej veternej turbíne, od veternej lopatky po gondolu, od náboja po vežu atď.

Problematické miesto: 
– Mnohé napínače používané v aplikáciách majú krátky životný cyklus, čo si vyžaduje nové sťahovacie tyče. Pri častej výmene nástrojov to môže byť drahé.

Naše odborné znalosti:
Spoločnosť Atlas Copco vytvorila jedinečné riešenie v podobe napínača špeciálne zostrojeného pre tieto skrutky veže. S naším vlastným dizajnérskym tímom môžeme vytvoriť napínače na mieru vyrobené pre konkrétne skrutky a materiály, ktoré používate.

Riešenia: 
Napínače pre veterné turbíny.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Skrutka od základne po stred

Uťahovačka Tensor revo HA na spojovacej skrutke medzi základňou a stredom

 

Umiestnenie:
– Skrutky medzi základňou a stredom sú umiestnené tesne nad základňou turbíny a sú potrebné na pripevnenie základne turbíny k začiatku veže.

Problematické miesto: 
– Nosenie viacerých nástrojov na vežu môže byť ťažké a nebezpečné, preto je vhodnejšie ľahšie vybavenie. Hoci sa tu nachádza tak veľa skrutiek, neoddeliteľnou súčasťou procesu je rýchlosť, ako aj presnosť. Kľúčovým faktorom je teda sledovateľnosť údajov.

Naše odborné znalosti:
Spoločnosť Atlas Copco spolupracovala s mnohými spoločnosťami veterných fariem, aby pomohla pri práci na aplikácii. Dodali sme rôzne riešenia na základe potrieb zákazníkov, či už sa rozhodli používať riešenia elektrické alebo hydraulické.

Riešenia: 
Tensor Revo HA, Hydraulický momentový kľúč.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Základové skrutky/klince

aplikácia základových skrutiek

 

Umiestnenie:
– Základové skrutky sú umiestnené na základni turbíny, mimo upínacieho zariadenia. 

Problematické miesto: 
– Ide o kritickú aplikáciu a je potrebné ju presne a bezpečným spôsobom utiahnuť. Nástroje musia byť robustné a niektoré nástroje správne nezapadajú do matice. 

Naše odborné znalosti:
Spoločnosť Atlas Copco spolupracovala s mnohými globálnymi spoločnosťami veterných fariem a vyvinula jedinečné riešenia za pomoci našich napínačov veterných lopatiek. Vďaka vstavanému núdzovému režimu výrazne zvyšuje bezpečnosť používania nástrojov.

Riešenia: 
Napínače veterných lopatiek, Riešenia upravené na mieru.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Veterná energia

explainer icon