Veterná energia - Atlas Copco Slovakia
Atlas Copco Slovakia - Priemyselné náradie a riešenia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie
Wind turbine farm

Veterná energia

Riešenia skrutkovania vrátane hydraulických kľúčov, napínačov skrutiek, elektrických a akumulátorových nástrojov pre výrobu, stavebníctvo, uvádzanie do prevádzky a údržbu v priemysle veterných turbín.

Kontaktujte nás

Rýchlejšie

Elektrická uťahovačka Tensor Revo HA je najproduktívnejší nástroj na skrutkovanie na svete, ktorý pracuje trikrát rýchlejšie ako jeho najbližší konkurent. Zabezpečuje skrátenie času procesu a dosiahnutie výrazných úspor nákladov.

Bezpečnejšie

Napínače skrutiek nášho sortimentu WTB sú vybavené funkciou zabezpečenia proti zlyhaniu, ktorá zaručuje maximálnu spoľahlivosť a odstraňuje riziko zranenia obsluhy.

Šikovnejšie

Náš inovatívny sortiment akumulátorových nástrojov SRB HA s integrovanými prevodníkmi krútiaceho momentu a uhla umožňuje plnú kontrolu procesu a automatický zber údajov.

Naše riešenia uťahovania skrutiek umožňujú zákazníkom v odvetví veternej energie šetriť čas a peniaze

Wind turbine bolt tensioners application

Spoločnosť hľadala efektívnejší spôsob utiahnutia skrutiek pre ložisko natáčania a gondolový náboj. Toto sú dve kľúčové aplikácie pre každú veternú turbínu a rýchlosť a účinnosť utiahnutia skrutiek je rozhodujúca. Naše napínače prispôsobené pre veterné turbíny poskytli spoločnosti riešenie, ktoré by nezískali od žiadnej inej spoločnosti.

V spolupráci s našimi skúsenými dizajnérmi dokázali dosiahnuť riešenie šité na mieru ich potrebám a špecifickým aplikáciám. Riešenie zabezpečilo postupštyrikrát rýchlejší ako v predchádzajúcom spôsobe, čím sa výrazne znížil prevádzkový čas. Naše napínače ponúkli flexibilné riešenie, ktoré šetrí čas a peniaze.

Aplikácie, s ktorými spoločnosť Atlas Copco spolupracovala

Úkony

Prejsť do časti: Výroba | Operácie

Výroba

Gondolový náboj

aplikácia gondolového náboja s robotickým riešením

 

Umiestnenie:
Gondolový náboj je umiestnený v hornej časti turbíny a obsahuje dôležité komponenty vrátane prevodovky, hnacieho ústrojenstva a generátora. 

Problematické miesto: 
– S mnohými skrutkami, ktoré je potrebné utiahnuť, to môže byť pracná úloha a 
 úplné dotiahnutie pomocou hydraulických nástrojov trvá niekoľko hodín.
– Nedostatočná sledovateľnosť údajov s mnohými riešeniami, čo je pre aplikáciu, ako je táto, kľúčové.

Naše odborné znalosti:
Tím spoločnosti Atlas Copco môže úzko spolupracovať s vašou spoločnosťou pri nachádzaní a vytváraní najlepšieho riešenia. Vyvinuli sme množstvo robotických riešení, ktoré drasticky skracujú čas a šetria náročnú prácu.

Riešenia: 
Riešenia upravené na mieruNapínače pre veterné turbíny, Hydraulické momentové kľúče.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Ložisko natáčania

aplikácia ložiska natáčania s napínačmi atlas copco

 

Umiestnenie:
Ložisko natáčania je jedným z kľúčových komponentov systému natáčania Yaw System a musí byť schopné zvládnuť veľké zaťaženie nielen zo strany gondoly a rotora, ale aj od momentov ohýbania.

Problematické miesto: 
– Ide o kritickú aplikáciu, takže uťahovanie musí byť vysoko presné.
– Uťahovanie ložiska natáčania môže trvať dlho, preto musí byť metóda rýchla.

Naše odborné znalosti:
Spoločnosť Atlas Copco pracovala na mnohých aplikáciách ložísk natáčania a vypracovala niekoľko riešení. V spolupráci s vaším zástupcom spoločnosti Atlas Copco a naším dizajnérskym tímom v Európe dokážeme vytvoriť jedinečné riešenie, či už chcete použiť uťahovanie alebo napínanie. 

Riešenia: 
Napínače pre veterné turbíny, Hydraulické momentové kľúče.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Zmršťovací kotúč

Napínače Atlas Copco v rámci aplikácie zmršťovacieho kotúča

 

Umiestnenie:
Zmršťovacie kotúče sú umiestnené vedľa prevodovky veternej turbíny a využívajú uloženie s presahom na prenos menovitého uťahovacieho momentu a axiálnej sily.

Problematické miesto pri uťahovaní: 
– Uťahovanie v rámci aplikácie trvá príliš dlho.
– Nedostatočná sledovateľnosť údajov o konečnom uťahovacom momente môže so sebou prinášať otázky, či bolo utiahnutie správne.

Naše odborné znalosti:
Vyvinuli sme unikátne riešenie špeciálne vyrobené pre zmršťovacie kotúče, ktoré vám umožňuje napnúť každú skrutku naraz pre rovnomerné stlačenie, ale môže pracovať aj na úrovni 25 % a 50 %. V spolupráci s naším špecializovaným tímom na uťahovanie skrutiek môžeme vyvinúť jedinečné riešenie pre váš špecifický zmršťovací kotúč.

Riešenia: 
Napínače zmršťovacieho kotúča, Hydraulické momentové kľúče.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Stavebníctvo a údržba

Skrutka veternej veže

Aplikácia napínača WTB od spoločnosti Atlas Copco na skrutku veternej veže

 

Umiestnenie:
Skrutky veternej veže sú umiestnené v celej veternej turbíne, od veternej lopatky po gondolu, od náboja po vežu atď.

Problematické miesto: 
– Mnohé napínače používané v aplikáciách majú krátky životný cyklus, čo si vyžaduje nové sťahovacie tyče. Pri častej výmene nástrojov to môže byť drahé.

Naše odborné znalosti:
Spoločnosť Atlas Copco vytvorila jedinečné riešenie v podobe napínača špeciálne zostrojeného pre tieto skrutky veže. S naším vlastným dizajnérskym tímom môžeme vytvoriť napínače na mieru vyrobené pre konkrétne skrutky a materiály, ktoré používate.

Riešenia: 
Napínače pre veterné turbíny.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Skrutka od základne po stred

Uťahovačka Tensor revo HA na spojovacej skrutke medzi základňou a stredom

 

Umiestnenie:
– Skrutky medzi základňou a stredom sú umiestnené tesne nad základňou turbíny a sú potrebné na pripevnenie základne turbíny k začiatku veže.

Problematické miesto: 
– Nosenie viacerých nástrojov na vežu môže byť ťažké a nebezpečné, preto je vhodnejšie ľahšie vybavenie. Hoci sa tu nachádza tak veľa skrutiek, neoddeliteľnou súčasťou procesu je rýchlosť, ako aj presnosť. Kľúčovým faktorom je teda sledovateľnosť údajov.

Naše odborné znalosti:
Spoločnosť Atlas Copco spolupracovala s mnohými spoločnosťami veterných fariem, aby pomohla pri práci na aplikácii. Dodali sme rôzne riešenia na základe potrieb zákazníkov, či už sa rozhodli používať riešenia elektrické alebo hydraulické.

Riešenia: 
Tensor Revo HA, Hydraulický momentový kľúč.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Základové skrutky/klince

aplikácia základových skrutiek

 

Umiestnenie:
– Základové skrutky sú umiestnené na základni turbíny, mimo upínacieho zariadenia. 

Problematické miesto: 
– Ide o kritickú aplikáciu a je potrebné ju presne a bezpečným spôsobom utiahnuť. Nástroje musia byť robustné a niektoré nástroje správne nezapadajú do matice. 

Naše odborné znalosti:
Spoločnosť Atlas Copco spolupracovala s mnohými globálnymi spoločnosťami veterných fariem a vyvinula jedinečné riešenia za pomoci našich napínačov veterných lopatiek. Vďaka vstavanému núdzovému režimu výrazne zvyšuje bezpečnosť používania nástrojov.

Riešenia: 
Napínače veterných lopatiek, Riešenia upravené na mieru.

Obráťte sa na nášho odborníka ešte dnes a nájdite riešenie.

Zistite viac