Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Inteligentné prepojené uťahovanie skrutiek

Preneste inteligentnú továreň do exteriéru.

Realita v exteriéri

Extrémne pracovné prostredie, časové obmedzenie, vysoké nároky na bezpečnosť a potreba dokumentácie sú výzvami, ktorým každý deň čelí sektor O&M, a ich riešenie nie je jednoduché.

Smart Connected Bolting customer feedback

Okrem toho dizajn skrutkami uťahovaných spojov v súčasnosti ovplyvňujú rôzne typy uťahovacích nástrojov, ktoré pracovníci používajú. V jednej prevádzke sa môžu naraz používať hydraulické momentové kľúče, nástroje na napínanie skrutiek, elektrické skrutkovače, akumulátorové nástroje a dokonca aj manuálne momentové kľúče. Všetky tieto typy nástrojov si vyžadujú adekvátne školenie operátorov, kalibračný proces a monitorovanie údržbového cyklu a pri mnohých je dokumentácia manuálnym procesom.

Tieto výzvy môžu viesť k chybám a zjednodušovaniu, čo môže následne viesť k nebezpečnej a nákladnej poruche zariadenia alebo potrebnej oprave. V exteriéri môže dôjsť aj ku katastrofickejším poruchám.

Preneste inteligentnú továreň do exteriéru

Smart Connected Bolting illustrations

Ak by sa do prostredia O&M rozšírila kontrola procesu a dokumentačná schopnosť používaná vo výrobných prevádzkach v súčasnosti, malo by to výrazný pozitívny vplyv na OEM, dodávateľov a celý priemyselný sektor veternej energie, ktorý by sa prejavil vyššou kvalitou dodanej práce, zníženými nákladmi a zlepšením prevádzkovej efektivity.

Toto nebolo možné v minulosti, avšak dostupnosť novej mobilnej pripojiteľnosti, cloudu a inteligentných zariadení umožnila, že to môže byť v súčasnosti skutočnosťou. Dostupnosť týchto riešení v súčasnosti umožňuje preniesť „inteligentnú továreň“ do externého prevádzkového pracovného prostredia.

Ak chcete mať skutočne pripojený a efektívny systém, je nevyhnutné, aby mali všetky uťahovacie technológie (hydraulický moment, napínanie skrutiek, kontinuálna rotácia) jedno spoločné používateľské rozhranie na profesionálnu kontrolu procesov aj na analýzu a sledovateľnosť údajov.

Tvarovanie budúcnosti

Priemyselný sektor veternej energie sa každým dňom stáva globálnejším a konkurenčnejším. Montáž a konštrukcia veterných turbín je čím ďalej, tým komplexnejšia. Väčšie skrutky v extrémnejšom prostredí a s dlhším životným cyklom výrobku si vyžadujú nové uťahovacie riešenia, ktorých cieľom je vytvoriť bezúdržbové skrutkované spoje.

Splnenie týchto požiadaviek si nevyhnutne vyžaduje implementáciu technológie inteligentnej továrne v externom prostredí, ktorá zaručí, že sa budú vyrábať a montovať výrobky najlepšej kvality a že sa budú prevádzkovať počas celej doby životnosti výrobku s obmedzenými rizikami a nižšími nákladmi.

Okrem toho bude možné zaručiť prepojiteľnosť a analýzu údajov v celom hodnotovom reťazci OEM, od výroby až po prevádzku, a aj u partnerov a poskytovateľov služieb, ktorí všetci prispievajú k rýchlejšiemu vývoju výrobkov, rýchlejšiemu riešeniu problémov a zlepšeniam rýchle sa rozširujúcich procesov v mnohých prevádzkach alebo lokalitách.

Technologické výdobytky umožňujú realizáciu tohto cieľa už dnes a na trhu už existujú výrobky, ktoré podporujú víziu inteligentného a pripojeného uťahovacieho procesu vo všetkých prostrediach. Spoločnosť Atlas Copco bude spolu s ostatnými partnermi podporujúcimi ekologický systém pomáhať priemyselnému sektoru veternej energie napredovať a zrýchľovať toto vzrušujúce dobrodružstvo a podporovať rýchlejšie, bezpečnejšie a inteligentnejšie procesy a operácie zákazníkov.

 

Stiahnuť bielu knihu