Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť
Oil gas processing plant with pipe line valves

Ropný a plynárenský priemysel

Medzi riešenia skrutkovania patria hydraulické kľúče, nástroje na napínanie a nástroje s nepretržitým otáčaním pre všetky operácie skrutkovania počas odstavenia, údržby, dodania a montáže.

Rýchlejšie

Náš revolučný sortiment pneumatických napínačov Airbac dokáže skrátiť čas spracovania až o 25 %, čo vedie k významným úsporám nákladov počas odstavenia alebo údržby.

Bezpečnejšie

Náš jedinečný sortiment nástrojov s nepretržitým otáčaním s pištoľovou rukoväťou SRB HA a Revo HA je vybavený integrovanými bezpečnostnými dvojitými spúšťačmi, ktoré odstraňujú body priškripnutia prstov, čo je najčastejšie zranenie v priemysle.

Šikovnejšie

Náš inteligentný systém hydraulických momentových kľúčov RTA vám umožňuje riadiť proces nezávisle od operátora. Preto sa znižuje počet chýb a zabezpečuje sa úplné zaznamenávanie údajov, čo vylučuje potrebu manuálnej dokumentácie.

Prípadová štúdia

Spoločnosť pôsobiaca v ropnom a plynárenskom sektore má problémy s metódou skrutkovania. Súčasná metóda využíva rôzne nástroje na údržbu plynovodu. Hlavná metóda využívala ručný kľúč a čerpadlo a mala vplyv na pracovníkov, bola únavná a celková implementácia bola príliš pomalá pri údržbe a opravách.

hydraulic wrench application flange oil and gas

Spoločnosť Atlas Copco dodala spoločnosti 44 nízkoprofilových hydraulických kľúčov RTX spolu s trojstupňovým čerpadlom P150, ktoré má oveľa vyššiu účinnosť ako jednostupňové čerpadlo. Vysoká spoľahlivosť hydraulického momentového kľúča pomohla zákazníkovi pri každodennej práci, čo im dáva istotu pri havarijných opravách.

Pracovníci spoločnosti absolvovali aj školenie uťahovania skrutiek, ktoré zlepšilo ich spôsobilosť pri obsluhe nástroja. Vďaka novému procesu spoločnosti Atlas Copco bude spoločnosť schopná ušetriť značné množstvo času a peňazí pri budúcich odstaveniach.

Ropný a plynárenský priemysel

explainer icon