Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Zobraziť všetky naše odvetvia

Naše odvetvia

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja

Nastal čas vykonať kalibráciu?

Zaistite vysokú kvalitu a znížte chyby pomocou kalibrácie nástrojov a akreditovanej kalibrácie na zaistenie kvality.
kalibrácia elektrického náradia, testovanie nástrojov, metrológia, testovanie patametrov stroja
Zavrieť

Elektrická budúcnosť automobilov s nízkou hmotnosťou

Elektrická budúcnosť automobilov s nízkou hmotnosťou

Automobilový priemysel prechádza obdobím zmien, pričom sa v ňom kladie dôraz na využívanie materiálov s nízkou hmotnosťou a konečný produkt je stále viac poháňaný elektrinou. Toto prináša nové výzvy týkajúce sa metód spájania.

Súčasné snahy v rámci boja proti klimatickým zmenám majú významný vplyv na automobilový priemysel. Prielom v technológiách batérií v spojení s rôznymi vládnymi iniciatívami vedú k prechodu od fosílnych palív k elektrickým automobilom. Ďalším dôležitým cieľom je znižovanie hmotnosti vozidiel. V prípade tradičných vozidiel to predstavuje kľúčový faktor pri znižovaní emisií CO2. Čím je vozidlo ťažšie, tým má vyššiu spotrebu paliva. Keďže pri elektrických vozidlách je dôležitým aspektom dojazd a batérie majú značnú hmotnosť, snaha o dosiahnutie čo najnižšej hmotnosti týchto vozidiel má veľký význam. Oba tieto faktory vedú k nárastu využívania ľahkých materiálov, ako je hliník, kompozity z uhlíkových vlákien a vysokopevnostná oceľ.

Pridanie flexibility

Technologický pokrok sa nikdy nekončí, preto sa neustále vyvíjajú nové koncepcie a modely. Spoločnosti investujú do menších a flexibilnejších tovární, ktoré umožňujú rýchlo zmeniť alebo upraviť vyrábaný sortiment. „Rozumieme tomu, že naši zákazníci v automobilovom priemysle čelia náročným úlohám pri vývoji procesov a postupov,“ hovorí Nicklas Tibblin, viceprezident marketingu v spoločnosti Atlas Copco Industrial Technique. „Na dosiahnutie flexibility potrebujete vybavenie, ktoré je optimalizované tak, aby umožňovalo zmenu. V čo najväčšej miere je potrebné eliminovať hardvér. Sortiment akumulátorových nástrojov spoločnosti Atlas Copco umožňuje zákazníkom zbaviť sa riadiacich jednotiek, vďaka čomu je technologický prechod omnoho rýchlejší a jednoduchší. Prepojené inteligentné nástroje, ktoré poskytujeme, takisto môžu pomôcť operátorovi, aby sa rýchlejšie adaptoval na nový proces, keďže nástroj mu pomáha vykonávať postupy v správnom poradí.“

Potreba inovatívnych techník spájania

Vyššia miera využívania nových materiálov znamená aj to, že výrobcovia automobilov musia zavádzať nové montážne procesy. Spoľahlivé spájanie ocele s hliníkom a upevňovanie kompozitných materiálov k hliníku si môže vyžadovať nové vybavenie a riešenia. Pozornosť sa venuje vývoju nových nitov a metód nitovania na spájanie vysokopevnostnej ocele a ultra vysokopevnostnej ocele k vysokopevnostnému hliníku. „Pre nás je kľúčové, aby sme boli rýchli a prispôsobovali náš výskum a vývoj meniacim sa trendom,“ hovorí Andreas Kiefer, viceprezident oblasti rozvoja obchodu v spoločnosti Atlas Copco Industrial Technique. „Našou výhodou je to, že ponúkame na jednom mieste všetky technológie v oblasti spájania a upevňovania. Sme odborníkmi na všetky tieto technológie a máme v tejto oblasti neuveriteľné skúsenosti a poznatky. Pochopením úplného procesu našich zákazníkov, ich môžeme podporiť dokonca aj v oblasti výskumu a vývoja.“ Špičkovú technológiu predstavujú úplné rúrkové nity navrhnuté na spájanie troch alebo štyroch vrstiev materiálov z vysokopevnostného hliníka série 6000. Sortiment rúrkových nitov sa v súčasnosti rozširuje, aby pokrýval širší rozsah riešení spájania, napríklad sem patria nity s menším priemerom na spájanie prírub s užšou šírkou, čím sa zníži množstvo použitého plechu a zväčší sa vnútorný priestor kabíny. Ďalším príkladom sú špičkové odborné znalosti pri technológii spájania lepením, ktorú možno použiť dodatočne k tradičnému zváraniu, aby sa znížila celková hmotnosť automobilov. Vzostup elektrických hnacích jednotiek taktiež vytvára nové potreby spájania pri výrobe a montáži akumulátorov. Akumulátory sa stávajú ucelenou súčasťou konštrukcie vozidla a montáž lítium-iónových článkov je kritická z hľadiska bezpečnosti. V každom kroku montážneho procesu je potrebné využívať inteligentné a bezpečné technológie spájania.„Spoločnosť Atlas Copco našla inovatívne spôsoby pre všetky typy spojov v rámci akumulátorového bloku,“ dodáva Nicklas Tibblin. „Jednou z našich najdôležitých silných stránok je schopnosť spolupracovať týmto spôsobom priamo s našimi zákazníkmi. Poznáme ich montážne procesy, poznáme osvedčené postupy a vieme im poskytnúť mnohé poznatky v súvislosti s ich výrobou.“

Elektrická budúcnosť automobilov s nízkou hmotnosťou

explainer icon