Atlas Copco Slovakia - Priemyselné náradie a riešenia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Elektrická budúcnosť automobilov s nízkou hmotnosťou

Elektrická budúcnosť automobilov s nízkou hmotnosťou

Automobilový priemysel prechádza obdobím zmien, pričom sa v ňom kladie dôraz na využívanie materiálov s nízkou hmotnosťou a konečný produkt je stále viac poháňaný elektrinou. Toto prináša nové výzvy týkajúce sa metód spájania.

Súčasné snahy v rámci boja proti klimatickým zmenám majú významný vplyv na automobilový priemysel. Prielom v technológiách batérií v spojení s rôznymi vládnymi iniciatívami vedú k prechodu od fosílnych palív k elektrickým automobilom. Ďalším dôležitým cieľom je znižovanie hmotnosti vozidiel. V prípade tradičných vozidiel to predstavuje kľúčový faktor pri znižovaní emisií CO2. Čím je vozidlo ťažšie, tým má vyššiu spotrebu paliva. Keďže pri elektrických vozidlách je dôležitým aspektom dojazd a batérie majú značnú hmotnosť, snaha o dosiahnutie čo najnižšej hmotnosti týchto vozidiel má veľký význam. Oba tieto faktory vedú k nárastu využívania ľahkých materiálov, ako je hliník, kompozity z uhlíkových vlákien a vysokopevnostná oceľ.

Pridanie flexibility

Technologický pokrok sa nikdy nekončí, preto sa neustále vyvíjajú nové koncepcie a modely. Spoločnosti investujú do menších a flexibilnejších tovární, ktoré umožňujú rýchlo zmeniť alebo upraviť vyrábaný sortiment. „Rozumieme tomu, že naši zákazníci v automobilovom priemysle čelia náročným úlohám pri vývoji procesov a postupov,“ hovorí Nicklas Tibblin, viceprezident marketingu v spoločnosti Atlas Copco Industrial Technique. „Na dosiahnutie flexibility potrebujete vybavenie, ktoré je optimalizované tak, aby umožňovalo zmenu. V čo najväčšej miere je potrebné eliminovať hardvér. Sortiment akumulátorových nástrojov spoločnosti Atlas Copco umožňuje zákazníkom zbaviť sa riadiacich jednotiek, vďaka čomu je technologický prechod omnoho rýchlejší a jednoduchší. Prepojené inteligentné nástroje, ktoré poskytujeme, takisto môžu pomôcť operátorovi, aby sa rýchlejšie adaptoval na nový proces, keďže nástroj mu pomáha vykonávať postupy v správnom poradí.“

Potreba inovatívnych techník spájania

Vyššia miera využívania nových materiálov znamená aj to, že výrobcovia automobilov musia zavádzať nové montážne procesy. Spoľahlivé spájanie ocele s hliníkom a upevňovanie kompozitných materiálov k hliníku si môže vyžadovať nové vybavenie a riešenia. Pozornosť sa venuje vývoju nových nitov a metód nitovania na spájanie vysokopevnostnej ocele a ultra vysokopevnostnej ocele k vysokopevnostnému hliníku. „Pre nás je kľúčové, aby sme boli rýchli a prispôsobovali náš výskum a vývoj meniacim sa trendom,“ hovorí Andreas Kiefer, viceprezident oblasti rozvoja obchodu v spoločnosti Atlas Copco Industrial Technique. „Našou výhodou je to, že ponúkame na jednom mieste všetky technológie v oblasti spájania a upevňovania. Sme odborníkmi na všetky tieto technológie a máme v tejto oblasti neuveriteľné skúsenosti a poznatky. Pochopením úplného procesu našich zákazníkov, ich môžeme podporiť dokonca aj v oblasti výskumu a vývoja.“ Špičkovú technológiu predstavujú úplné rúrkové nity navrhnuté na spájanie troch alebo štyroch vrstiev materiálov z vysokopevnostného hliníka série 6000. Sortiment rúrkových nitov sa v súčasnosti rozširuje, aby pokrýval širší rozsah riešení spájania, napríklad sem patria nity s menším priemerom na spájanie prírub s užšou šírkou, čím sa zníži množstvo použitého plechu a zväčší sa vnútorný priestor kabíny. Ďalším príkladom sú špičkové odborné znalosti pri technológii spájania lepením, ktorú možno použiť dodatočne k tradičnému zváraniu, aby sa znížila celková hmotnosť automobilov. Vzostup elektrických hnacích jednotiek taktiež vytvára nové potreby spájania pri výrobe a montáži akumulátorov. Akumulátory sa stávajú ucelenou súčasťou konštrukcie vozidla a montáž lítium-iónových článkov je kritická z hľadiska bezpečnosti. V každom kroku montážneho procesu je potrebné využívať inteligentné a bezpečné technológie spájania.„Spoločnosť Atlas Copco našla inovatívne spôsoby pre všetky typy spojov v rámci akumulátorového bloku,“ dodáva Nicklas Tibblin. „Jednou z našich najdôležitých silných stránok je schopnosť spolupracovať týmto spôsobom priamo s našimi zákazníkmi. Poznáme ich montážne procesy, poznáme osvedčené postupy a vieme im poskytnúť mnohé poznatky v súvislosti s ich výrobou.“

Elektrická budúcnosť automobilov s nízkou hmotnosťou

explainer icon