Naše riešenia
Vacuum solutions

Pneumatické motory odolné voči výbuchom a certifikované podľa smernice ATEX

Naše pneumatické motory majú certifikáciu ATEX v súlade so smernicou Európskej únie ATEX o zariadeniach pre potenciálne výbušné prostredie.

Pneumatický motor odolný voči výbuchu

Certifikované pneumatické motory sú ideálne v nebezpečnom prostredí, v ktorom by inak iskry alebo vyššia vonkajšia teplota mohli zapáliť výbušné plyny, pary alebo prach. Každá jednotka sa testuje samostatne a bude zodpovedať nasledujúcim triedam odolnosti voči výbuchu.


Nižšie uvádzame zoznam našich štyroch rôznych certifikácií:  • LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 a LZB 77 – Ex II 2G T4 IIC D110°C
  • LZB 22, LZB 33 a LZB 34R – Ex II 2G T5 IIC D85°C
  • LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 a LZL 35 – Ex II 2G T2 IIC D240°C
  • LZL 03M a LZL 05M – Ex II 2G T5 IIC D85°C