Naše riešenia
Vacuum solutions

Pneumatické motory pre aplikácie miešania

Nové modely pre miešačky LZB a LZL sú určené na prevádzku bez mazania. Výsledkom je čistejší priestor miešania bez znečisťujúcich aerosólov, ktoré by sa dostávali do kontaktu so zmiešavanými médiami.

pneumatické motory, vzduchové motory, motory miešadiel, motory na miešanie

S cieľom ešte viac zaručiť čisté a hygienické prostredie sa používa dvojité tesnenie hriadeľa a všetky súčasti, ktoré sa dostávajú do kontaktu s miešaným médiom, sú vyrobené z materiálu odolného voči korózii.

Vďaka novej valcovej konštrukcii a veľmi stabilným ložiskám miešačky LZL nepotrebujú špeciálnu podperu pohonného hriadeľa a sú pripravené na montáž bez špeciálnych doplnkov.
Na zabezpečenie vhodného prispôsobenia sú k dispozícii motory IEC alebo NEMA.

Tu získate ďalšie informácie: