Naše riešenia
Vacuum solutions

Výkon pneumatického motora

Výkon pneumatického motora závisí od vstupného tlaku.

Výkon pneumatického motora

Motor možno prevádzkovať v celom priebehu krivky krútiaceho momentu

Pri konštantnom vstupnom tlaku sa motor vyznačuje charakteristickým lineárny vzťahom výstupného krútiaceho momentu a otáčok. Výkon pneumatického motora však možno jednoducho regulovať pomocou obmedzovania prietoku alebo regulácie tlaku. Jednou z vlastností pneumatických motorov je to, že ich možno prevádzkovať v celom priebehu krivky krútiaceho momentu od voľnobežných otáčok po zastavenie bez akéhokoľvek poškodenia motora. Voľnobežné otáčky* (alebo neobmedzené otáčky) sú definované ako prevádzkové otáčky bez zaťaženia výstupného hriadeľa. *Voľnobežné otáčky = otáčky, pri ktorých sa otáča výstupný hriadeľ bez pôsobenia záťaže.

Výkonová krivka

Výkonová krivka pneumatického motora

Výkon pneumatického motora predstavuje súčin krútiaceho momentu a otáčok. Pneumatické motory majú charakteristickú výkonovú krivku, keď sa maximálny výkon dosahuje približne na úrovni 50 % voľnobežných otáčok. Poskytovaný krútiaci výkon v tomto bode sa často označuje ako „krútiaci výkon pri maximálnom výstupnom výkone“. Vzor na výpočet výstupného výkonu: P = (π x M x n) / 30 M = (30 x P) / (π x n) n = (30 x P) / (π x M) P = výkon [kW] M = krútiaci moment [Nm] n = otáčky [ot./min]

Pracovný bod

Pracovný bod pneumatického motora

Pracovný bod pneumatického motora

Prvým krokom pri výbere pneumatického motora pre určitú aplikáciu je určenie „pracovného bodu“. Je to kombinácia požadovaných prevádzkových otáčok a krútiaceho momentu, ktorý sa v danom bode vyžaduje. Poznámka: Bod na krivke krútiaceho momentu/otáčok, v ktorom motor práve pracuje, sa nazýva pracovný bod.

Spotreba vzduchu

Spotreba vzduchu pneumatického motora sa zvyšuje s otáčkami motora, a preto je najvyššia pri voľnobežných otáčkach. Motor spotrebúva vzduch aj v stave zastavenia (pri pôsobení plného tlaku). Závisí to od vnútorných únikov v motore. Poznámka: Spotreba vzduchu sa meria v litroch za sekundu (l/s). Nepredstavuje však skutočný objem, ktorý zaberá stlačený vzduch v motore, ale meria sa ako objem, ktorý by zaberal, ak by mal možnosť rozpínať sa pri atmosférickom tlaku. Je to štandardný spôsob, ktorý sa používa pri všetkých pneumatických zariadeniach.