Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Ako nainštalovať lopatkový pneumatický motor

Pneumatický motor na svoju činnosť potrebuje určité množstvo vzduchu a určitý tlak. Prívodné a výfukové hadice preto musia byť správne dimenzované.


Vzduchové vedenia

Vo vzduchových vedeniach, ktoré sú príliš dlhé alebo majú príliš malé rozmery, dochádza k poklesu tlaku, čo znamená stratu výkonu. Výfukové vedenie musí mať v porovnaní s prívodným vedením väčší priemer. Je to spôsobené tým, že vyfukovaný vzduch zaberá väčší objem než prívodný vzduch. Pri vstupnom tlaku 6,3 bar (= absolútny tlak 7,3 bar) a výstupe na úrovni atmosférického tlaku (= absolútny tlak 1 bar) má koeficient zväčšenia objemu hodnotu 7,3. V praxi to znamená, že ak sa pre vstupné a výstupné vedenie použijú rovnaké rozmery, vznikne spätný tlak a dôjde k strate efektivity motora.

Príprava vzduchu

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky je vhodné do vstupného vzduchového vedenia zaradiť vzduchový filter a mazacie zariadenie (ak motor nie je bez maziva) nie ďalej ako 5 metrov od motora. Do jednotky na prípravu vzduchu sa odporúča začleniť aj regulátor tlaku, ktorého úlohou je udržiavať požadovaný prevádzkový tlak a možno ho použiť na úpravu výstupného výkonu, aby presne vyhovoval potrebám aplikácie. Zapamätajte si: Pri výbere jednotky na prípravu vzduchu sa uistite, že všetky súčasti majú dostatočnú kapacitu prietoku na splnenie nárokov motora.

Mazanie

Na zabezpečenie optimálnej životnosti a výkonnosti sa má pneumatický motor mazať olejom s objemom 50 mm³ na každý kubický meter (1000 litrov) spotrebovaného vzduchu. Nedostatočné mazanie spôsobí rýchlejšie opotrebovávanie lopatiek a pokles výkonnosti.