Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Ako upraviť výkon lopatkového pneumatického motora?

Obmedzenie prietoku a regulácia tlaku sú dva spôsoby, pomocou ktorých možno meniť výkon pneumatického motora. Od podmienok aplikácie závisí, ktorý spôsob je vhodné uprednostniť.


Obmedzenie prietoku

Obmedzenie prietoku pneumatického motora
Škrtiaca klapka sa zvyčajne umiestňuje na vstupe motora, hoci ju možno použiť aj na jeho výstupe.

Výhodou obmedzenia prietoku na vstupe je zníženie spotreby vzduchu, zatiaľ čo pri obmedzení prietoku výstupného vzduchu sa zachováva o niečo vyšší štartovací krútiaci moment.

Obmedzenie prietoku je najvhodnejším spôsobom zmeny výstupného výkonu motora v prípade, ak je žiaduce udržiavať vysoký štartovací krútiaci moment a zároveň obmedziť prevádzkové otáčky.
Throttling illustration

Regulácia prietoku označuje úpravu množstva prúdiaceho vzduchu, pričom ovplyvňuje otáčky viac, než krútiaci moment.

Regulácia tlaku

Regulácia tlaku pneumatického motora

Regulácia tlaku ovplyvňuje krútiaci moment viac než otáčky

Ak sa používa regulátor tlaku, vždy sa inštaluje na vstupe motora. Použitie regulácie tlaku je ideálne v prípade, že sa vyžaduje regulácia krútiaceho momentu pri nulových otáčkach a vysoký štartovací krútiaci moment nie je dôležitý.

Výkon motora pri rôznych tlakoch vzduchu

Všetky výkonnostné grafy pneumatických motorov spoločnosti Atlas Copco sa uvádzajú pri vstupnom tlaku 6,3 bar. V prípade iného tlaku vzduchu je potrebné prepočítať výkonnostné krivky.

Pri výpočte výkonnostných údajov je potrebné údaje o motore pri tlaku 6,3 bar vynásobiť korekčným koeficientom uvedeným v tabuľke nižšie.

Iným spôsobom, ako sa dozvedieť o možnostiach regulácie tlaku alebo obmedzenia prietoku pri motoroch, je použiť program na výber pneumatických motorov.

Korekčné koeficienty
Tlak vzduchu Výkon Rýchlosť Uťahovací moment Spotreba vzduchu
(Bar) (Psi)
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44