Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Výkon lopatkového pneumatického motora

Čo treba vedieť o výkone lopatkového pneumatického motora

Výkon pneumatického motora

Motor možno prevádzkovať v celom priebehu krivky krútiaceho momentu

Výkon pneumatického motora závisí od vstupného tlaku. Pri konštantnom vstupnom tlaku sa motor vyznačuje charakteristickým lineárny vzťahom výstupného krútiaceho momentu a otáčok. Výkon pneumatického motora však možno jednoducho regulovať pomocou obmedzovania prietoku alebo regulácie tlaku. Jednou z vlastností pneumatických motorov je to, že ich možno prevádzkovať v celom priebehu krivky krútiaceho momentu od voľnobežných otáčok po zastavenie bez akéhokoľvek poškodenia motora. Voľnobežné otáčky* (alebo neobmedzené otáčky) sú definované ako prevádzkové otáčky bez zaťaženia výstupného hriadeľa.

*Voľnobežné otáčky = otáčky, pri ktorých sa otáča výstupný hriadeľ bez pôsobenia záťaže.

Výkonová krivka

Nákres výkonu krútiaceho momentu

Krútiaci moment je rotačná sila, ktorá sa vypočítava ako sila (F) vynásobená dĺžkou (l) páky.

Výkon pneumatického motora predstavuje súčin krútiaceho momentu a otáčok. Pneumatické motory majú charakteristickú výkonovú krivku, keď sa maximálny výkon dosahuje približne na úrovni 50 % voľnobežných otáčok.

Poskytovaný krútiaci moment v tomto bode sa často označuje ako krútiaci moment pri maximálnom výstupnom výkone.
Výkonová krivka pneumatického motora

Krivka výkonu pneumatického motora prevádzkovaného pri konštantnom tlaku vzduchu

Vzorec na výpočet výstupného výkonu:
P = (π x M x n)/30
M = (30 x P)/(π x n)
n = (30 x P)/(π x M)
P = výkon [kW]
M = krútiaci moment [Nm]
n = otáčky [ot./min]

Pracovný bod

Pracovný bod pneumatického motora

Pri výbere pneumatického motora na konkrétnu aplikáciu je prvým bodom stanovenie pracovného bodu. Ten predstavuje kombinácia požadovaných prevádzkových otáčok motora a pre ne požadovaného krútiaceho momentu.


Poznámka: Bod na krivke krútiaceho momentu/otáčok, pri ktorých sa motor prevádzkuje, sa nazýva pracovný bod.


 


Spotreba vzduchu

Spotreba vzduchu pneumatického motora sa s otáčkami motora zvyšuje, a najvyššia je teda pri voľnobežných otáčkach. Motor spotrebúva vzduch aj v stave zastavenia (pri pôsobení plného tlaku). Závisí to od vnútorných únikov v motore.
Poznámka: Spotreba vzduchu sa meria v litroch za sekundu (l/s). Nepredstavuje však skutočný objem, ktorý zaberá stlačený vzduch v motore, ale meria sa ako objem, ktorý by zaberal, ak by mal možnosť rozpínať sa na atmosférický tlak. Je to štandardný spôsob, ktorý sa používa pre všetky pneumatické zariadenia.

Štartovací krútiaci moment

výkon štartovacieho krútiaceho momentu

Štartovací krútiaci moment sa líši v závislosti od polohy lopatiek.

Je nutné uviesť, že všetky lopatkové pneumatické motory vzhľadom na umiestnenie lopatiek v motore dosahujú rôzne štartovacie krútiace momenty. Najnižší štartovací krútiaci moment sa nazýva minimálny štartovací krútiaci moment a možno ho považovať za garantovanú hodnotu pri spustení. Variácie sa pri rôznych typoch motorov líšia a je ich nutné individuálne kontrolovať. Variácia krútiaceho momentu je pri reverzných motoroch väčšia než pri nereverzných, preto je minimálny štartovací krútiaci moment týchto motorov nižší.


Poznámka: Štartovací krútiaci moment je krútiaci moment, ktorý motor dosahuje pri zablokovanom hriadeli, keď doň pustíte plný tlak vzduchu.

Krútiaci moment pri nulových otáčkach

Krútiaci moment pri nulových otáčkach je krútiaci moment, ktorý motor dosahuje, keď sa úplne zastaví v dôsledku zabrzdenia pri prevádzke. Krútiaci moment pri nulových otáčkach nie je v tabuľke s údajmi uvedený. Približnú hodnotu krútiaceho momentu pri nulových otáčkach je však možné vypočítať vynásobením krútiaceho momentu pri maximálnom výkone dvoma, t. j. ak krútiaci moment pri maximálnom výkone dosahuje 10 Nm, krútiaci moment pri nulových otáčkach by mal zodpovedať hodnote približne 20 Nm.


  • Krútiaci moment pri nulových otáčkach je krútiaci moment dosiahnutý, keď motor pri prevádzke zastavíte. 
  • Krútiaci moment pri nulových otáčkach sa líši v závislosti od toho, ako sa motor pri prevádzke zabrzdí. Pri rýchlom zabrzdení sa dosiahne vyšší krútiaci moment pri nulových otáčkach než pri pomalom zabrzdení. Je to preto, že sa krútiaci moment zvyšuje zotrvačnosťou rotora.