Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Funkcie zaťaženia hriadeľa a prevodové ústrojenstvá


Zaťaženie hriadeľa

zaťaženie hriadeľa pneumatického motora

Zaťaženie hriadeľa pneumatických motorov ovplyvňuje životnosť ložísk.

Katalóg pneumatických motorov spoločnosti Atlas Copco obsahuje krivky, ktoré vyjadrujú maximálne zaťaženie hriadeľa pri prevádzkovej životnosti 10 miliónov otáčok. Krivky v katalógu vyjadrujú maximálnu povolenú kombináciu radiálneho a axiálneho zaťaženia.


Použitie prevodových ústrojenstiev

zaťaženie hriadeľa

Otáčky a krútiaci moment je možné zmeniť za pomoci prevodov

Pneumatické motory fungujú pri vysokých rýchlostiach a napriek tomu, že ich je možné regulovať naprieč širokým spektrom otáčok, parametre ich výkonu nie sú vždy vhodné pre danú aplikáciu. Požadovaný výkon je možné dosiahnuť pomocou výberu správneho prevodového ústrojenstva.
Planétové a kužeľové prevodové ústrojenstvá, ktoré využíva spoločnosť Atlas Copco, dosahujú vysokú mieru účinnosti, ktorú možno považovať za 100-percentnú. Kým pomer krútiaceho momentu a otáčok zjavne prechádza zásadnými zmenami, výstupný výkon sa prakticky nemení. Krútiaci moment sa zvyšuje a otáčky sa znižujú proporčne s prevodovým pomerom.