Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Zoznámte sa s tlmiacimi mechanizmami pre lopatkové pneumatické motory

Hluk, ktorý z pneumatického motora vychádza, vzniká najmä v dôsledku vzduchu, ktorý z neho vystupuje. Hluk sa zvyšuje so stúpajúcimi otáčkami a najvyššiu úroveň dosahuje pri voľnobežných otáčkach.

Illustrations of air motor silencing methods
Všetky motory značky Atlas Copco sú vybavené výfukovým portom so závitmi, do ktorých je možné naskrutkovať tlmič slúžiaci na zníženie hlučnosti. Hluk je navyše možné ešte viac znížiť namontovaním hadice medzi výfukový port a tlmič. Účinok rôznych tlmiacich mechanizmov znázorňujú nižšie uvedený nákres a tabuľka. Nezabúdajte, že v prípade použitia nevhodnej veľkosti tlmiča môže prísť k zníženiu výkonu.


Príklad 0,36 kW motora
Otáčky bez zaťaženia
Bezzvuková komora
Interval 1 minúty
Č. obrázka Opatrenie Hlučnosť
dB (a)
1 Žiadne 94
2 Iba tlmič 77
3 Iba hadica 84
4 Hadica a tlmič 75