Osvetlenie

Aplikácie pre osvetlenie vo finálnej montáži

Naše riešenia pre bezpečné a spoľahlivé aplikácie pre osvetlenie vo finálnej montáži

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy pri aplikáciách pre osvetlenie:

Pri montáži modulu osvetlenia je najnáročnejšou časťou dosiahnutie hermeticky utesneného spojenia, ktoré zabraňuje vnútornej kontaminácii a kondenzácii. Takéto spojenie sa môže dosiahnuť pomocou dvojzložkového lepidla. Spoločnosť Atlas Copco disponuje poznatkami a produktmi, ktoré predchádzajú nežiadanému vytvrdzovaniu vášho materiálu, predlžujú prevádzkyschopnosť a znižujú výrobné náklady.

Naše riešenie:

Aplikácia okrúhlej kvapky pre osvetlenie

Pri montáži svetlometov musí byť povrch vopred upravený, aby sa dosiahlo najlepšie spojenie. Cieľom je dosiahnuť hermeticky utesnené spojenie, aby sa zabránilo kontaminácii a kondenzácii vnútri modulu. Často sa používa dvojzložkové lepidlo, pretože v tomto štádiu nepodlieha fyzikálnemu vytvrdeniu. Pri práci s dvojzložkovým lepidlom je bezpodmienečne potrebný regulovaný tok materiálu, aby sa zabránilo neželanému vytvrdeniu.


Náš produktový rad SCA ponúka flexibilný dávkovací systém, ktorý umožňuje individuálne riadenie toku materiálu každej zložky a rieši tento problém. Ďalšou výzvou pri práci s dvojzložkovými systémami je potreba riadenia teploty, pretože teplota významne ovplyvňuje mechanizmus vytvrdzovania a čas spracovania. Naša hybridná peltierovská technológia a vodou chladené hadice zaručujú stabilnú kvalitu, a to aj v podmienkach horúceho počasia. Poskytujeme vám najlepšie služby – kdekoľvek sa nachádzate. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich riešeniach aplikácií pre osvetlenie, neváhajte sa obrátiť na jedného z našich odborníkov.

Ďalšie aplikácie pre finálnu montáž: