Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Paint underbody seam sealing

Aplikácie pre spodnú časť karosérie pre lakovne

Zistite viac o našich inovatívnych aplikáciách pre spodnú časť karosérie

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy v aplikáciách pre spodnú časť karosérie:

Hlavnými problémami aplikácií pre spodnú časť karosérie pre lakovne je ochrana proti odletujúcim kamienkom a ochrana proti korózii – hlavne v priestoroch, ktoré sú veľmi namáhané, ako sú podbehy kolies a prahy dverí. Na utesnenie zvarov na spodnej časti karosérie a vytvorenie ochrannej vrstvy na exponovaných plochách sa obyčajne používa PVC. V mnohých prípadoch sa materiál nanáša zdola nahor, čo si vyžaduje presnú vysokotlakovú aplikáciu bez kompromisov voči presnosti. Produktový rad SCA spoločnosti Atlas Copco ponúka špeciálne riešenia pre aplikácie pre spodnú časť karosérie pre lakovne, ktoré sa sústreďujú nielen na vysokú kvalitu aplikácie, ale sú určené aj na manipuláciu s vysokými prietokmi a vysokou rýchlosťou robotov a zaručenie produktívneho procesu výroby.

Plochý prúd pre tesnenie zvarov v spodnej časti karosérie

Plochý prúd v lakovni

Aplikácia plochým prúdom

Plochý prúd je bežný proces aplikácie vyvinutý na ochranu hrán obloženia proti korózii. Materiál sa aplikuje stredným tlakom v plochej kvapke. Veľkosť a tvar kvapky definuje geometria dýzy. Presné rozdelenie materiálu a rovnomerná kontúra aplikácie zaručujú tesnenie vysokej kvality a predchádzajú nadmernému prepracovaniu. Zároveň umožňujú vysoké prietoky a krátke časy cyklu. So širokým výberom dostupných dýz sa plochý prúd môže flexibilne upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

Bezvzduchové sprejovanie spodnej časti karosérie

Underbody sprayed to prevent from damage

Aplikácia bezvzduchovým sprejovaním

Bezvzduchové sprejovanie je vhodné riešenie na ochranu spodnej časti karosérie proti vlhkosti a odletujúcim kamienkom. Je to vysokotlaková aplikácia, ktorá umožňuje väčšiu vzdialenosť medzi dýzou a dielom automobilu, a zároveň zabezpečuje rozdelenie materiálu bez medzier. Bezvzduchové sprejovanie je flexibilné vzhľadom na hrúbku vrstvy, ako aj vzdialenosť aplikácie a rýchlosť aplikácie.


Široký plochý prúd na ovrstvenie spodnej časti karosérie

Underbody Coating with SCA dispensing.

Aplikácia širokým plochým prúdom

Široký plochý prúd je mimoriadne produktívne riešenie ovrstvenia spodnej časti karosérie. Použitím dýz so širokou štrbinou sa môže dosiahnuť šírka aplikácie až 150 mm. Prúd s ostrým tvarom zaručuje vrstvu s vysokou opakovateľnosťou kvality bez nadmerného sprejovania. Takto sa zabraňuje znečisteniu karosérie automobilu a produkčného článku a zlepšuje sa vizuálny vzhľad.


Aplikácia pre prah dverí/odletujúce úlomky

Prah dverí

Ochrana prahu dverí

Prahy dverí sa nachádzajú pozdĺž celého vozidla. Sú integrálnou súčasťou karosérie, preto je veľmi dôležité chrániť ich proti korózii. Okrem toho, prahy dverí sú viditeľné, a preto povrchová vrstva musí spĺňať estetické požiadavky. Vrstva PVC sa môže aplikovať plochým prúdom alebo bezvzduchovým sprejovaním. V aplikácii bezvzduchovým sprejovaním používame špeciálny maskovací nástroj, aby sa získala ostrá kontúra.

Ďalšie aplikácie pre lakovne: