Vozidlo v klampiarskej dielni

Samodierovacie uťahovanie pre klampiarske dielne

V závislosti od požiadaviek zákazníkov sa naša technológia samodierovacieho uťahovania dá použiť na rôzne účely

Kontaktujte našich odborníkov

Verzia 1: Dve vrstvy materiálu – bez otvoru

Verzia 2: dve vrstvy materiálu – upínacia časť s otvorom

Verzia 3: tri vrstvy materiálu – upínacie diely s otvormi

Verzia 4: Dve vrstvy materiálu – bez otvoru – zúžený odliatok

Verzia 5: Dve vrstvy materiálu – bez otvoru – hrubá druhá vrstva

Ďalšie informácie o našich výrobkoch a službách: