Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Aký je zásadný krok do budúcnosti všeobecnej priemyselnej montáže? Zaistenie jej prepojenia a integrácie.

V mnohých všeobecných montážnych závodoch, napríklad v prípade výrobcu kompresorov, často dochádza k situáciám, pri ktorých sa na tej istej stanici vykonáva viacero montážnych činností.
V dôsledku toho sa v okolí stanice vyskytuje veľký objem zariadení, ktorý zaberá priestor a z pohľadu výrobcov zvyšuje náročnosť, ak si majú zachovať flexibilitu pri montáži rôznych výrobkov, a aj preto, aby prevádzkovatelia používali správne nástroje a vykonávali pracovné úlohy správne, čo má vplyv na produktivitu.

Toto sú niektoré zásadné faktory:

Virtuálne stanice môžu nahradiť skrine regulátorov s rôznymi úrovňami funkcií, vďaka čomu poskytujú vysokú úroveň flexibility a uľahčujú opätovné vyváženie staníc v rámci výrobných liniek. Koncepcia virtuálnej stanice môžete znížiť množstvo vybavenia jednotlivých staníc a vytvoriť jednoduché a štíhle pracovné prostredie.

Na výrobu rôznych produktov na pomerne malých výrobných linkách s minimálnymi zásahmi operátora a vysokou kvalitou produktov je dôležité, aby každá stanica vykonávala svoj vopred priradený vlastný súbor úloh zo systému MES. Procesy sa musia riadiť na najvyššej úrovni.

Operátori musia mať k dispozícii návod s jasnými pokynmi na proces montáže, ktorý zabezpečí, aby sa všetky fázy vykonávali správne, čím sa eliminuje výskyt chýb spôsobených ľudským faktorom a sprehľadní sa interakcia človeka a stroja s komplexnými výrobnými systémami.

Kľúčové je vybrať správny nástroj na každé konkrétne použitie. Okrem toho musí mať nástroj na každé použitie správnu funkciu. Vzhľadom na rôzne kombinácie nástrojov a funkcií je dôležité jednoducho aktivovať alebo deaktivovať funkcie, efektívne využívať vlastné zdroje, zaistiť vysledovateľnosť a zhromažďovať údaje.

Počas celého montážneho procesu ste zhromažďovali a ukladali údaje, ktoré vygenerovali inteligentné nástroje. Rozhodujúcim nasledujúcim krokom je analýza a využitie týchto údajov. Údaje predstavujú najzásadnejšiu časť našej transformácie na koncepciu Industry 4.0.

Zozbierané údaje môžu montážnemu procesu pridať vysokú hodnotu. Jednu z hodnôt predstavujú upozornenia a návrhy na zlepšenie montážneho procesu a predchádzanie zlyhaniam. Je dôležité uzavrieť cyklus pomocou komplexného servisného programu – od spustenia nástrojov až po posledné utiahnutie.

montážna linka kompresorov využívajúca koncepciu industry 4.0

Obrázok zo spoločnosti Atlas Copco: montážna linka kompresorov, na ktorej sa súčasne montujú rôzne výrobky.

Zásadným krokom do budúcnosti všeobecnej priemyselnej montáže je zaistenie prepojenia a integrácie.

V mnohých všeobecných montážnych závodoch, napríklad v prípade výrobcu kompresorov, často dochádza k situáciám, pri ktorých sa na tej istej stanici vykonáva viacero montážnych činností.
V dôsledku toho sa v okolí stanice vyskytuje veľký objem zariadení, ktorý zaberá priestor a z pohľadu výrobcov zvyšuje náročnosť, ak si majú zachovať flexibilitu pri montáži rôznych výrobkov, a aj preto, aby prevádzkovatelia používali správne nástroje a vykonávali pracovné úlohy správne, čo má vplyv na produktivitu.

Obráťte sa na nás!

Loading...