Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Aký je zásadný krok do budúcnosti všeobecnej priemyselnej montáže? Zaistenie jej prepojenia a integrácie.

V mnohých všeobecných montážnych závodoch, napríklad v prípade výrobcu kompresorov, často dochádza k situáciám, pri ktorých sa na tej istej stanici vykonáva viacero montážnych činností.
V dôsledku toho sa v okolí stanice vyskytuje veľký objem zariadení, ktorý zaberá priestor a z pohľadu výrobcov zvyšuje náročnosť, ak si majú zachovať flexibilitu pri montáži rôznych výrobkov, a aj preto, aby prevádzkovatelia používali správne nástroje a vykonávali pracovné úlohy správne, čo má vplyv na produktivitu.

Toto sú niektoré zásadné faktory:

Virtuálne stanice môžu nahradiť skrine regulátorov s rôznymi úrovňami funkcií, vďaka čomu poskytujú vysokú úroveň flexibility a uľahčujú opätovné vyváženie staníc v rámci výrobných liniek. Koncepcia virtuálnej stanice môžete znížiť množstvo vybavenia jednotlivých staníc a vytvoriť jednoduché a štíhle pracovné prostredie.

Na výrobu rôznych produktov na pomerne malých výrobných linkách s minimálnymi zásahmi operátora a vysokou kvalitou produktov je dôležité, aby každá stanica vykonávala svoj vopred priradený vlastný súbor úloh zo systému MES. Procesy sa musia riadiť na najvyššej úrovni.

Operátori musia mať k dispozícii návod s jasnými pokynmi na proces montáže, ktorý zabezpečí, aby sa všetky fázy vykonávali správne, čím sa eliminuje výskyt chýb spôsobených ľudským faktorom a sprehľadní sa interakcia človeka a stroja s komplexnými výrobnými systémami.

Kľúčové je vybrať správny nástroj na každé konkrétne použitie. Okrem toho musí mať nástroj na každé použitie správnu funkciu. Vzhľadom na rôzne kombinácie nástrojov a funkcií je dôležité jednoducho aktivovať alebo deaktivovať funkcie, efektívne využívať vlastné zdroje, zaistiť vysledovateľnosť a zhromažďovať údaje.

Počas celého montážneho procesu ste zhromažďovali a ukladali údaje, ktoré vygenerovali inteligentné nástroje. Rozhodujúcim nasledujúcim krokom je analýza a využitie týchto údajov. Údaje predstavujú najzásadnejšiu časť našej transformácie na koncepciu Industry 4.0.

Zozbierané údaje môžu montážnemu procesu pridať vysokú hodnotu. Jednu z hodnôt predstavujú upozornenia a návrhy na zlepšenie montážneho procesu a predchádzanie zlyhaniam. Je dôležité uzavrieť cyklus pomocou komplexného servisného programu – od spustenia nástrojov až po posledné utiahnutie.

montážna linka kompresorov využívajúca koncepciu industry 4.0

Obrázok zo spoločnosti Atlas Copco: montážna linka kompresorov, na ktorej sa súčasne montujú rôzne výrobky.

Zásadným krokom do budúcnosti všeobecnej priemyselnej montáže je zaistenie prepojenia a integrácie.

V mnohých všeobecných montážnych závodoch, napríklad v prípade výrobcu kompresorov, často dochádza k situáciám, pri ktorých sa na tej istej stanici vykonáva viacero montážnych činností.
V dôsledku toho sa v okolí stanice vyskytuje veľký objem zariadení, ktorý zaberá priestor a z pohľadu výrobcov zvyšuje náročnosť, ak si majú zachovať flexibilitu pri montáži rôznych výrobkov, a aj preto, aby prevádzkovatelia používali správne nástroje a vykonávali pracovné úlohy správne, čo má vplyv na produktivitu.

Obráťte sa na nás!

Loading...