Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Odvetvie terénnych vozidiel a rýchly vývoj koncepcie Industry 4.0

Odvetvie terénnych vozidiel čelí pri montážnych procesoch mnohým náročným úlohám. Procesy sa vyznačujú nízkym stupňom flexibility a potenciálne nákladnými chybami v dôsledku ľudského faktora, pričom súčasne dochádza k nárastu technologického pokroku a ďalšiemu rozvoju mechanizácie v poľnohospodárstve na existujúcich aj nových trhoch. Čoraz viac digitálny a prepojený montážny proces prináša výrobcom neporovnateľné výhody – a znižuje ich náklady.

Je čas pridať sa a rozvinúť svoj obchodný potenciál!

Veľké výzvy v odvetví terénnych vozidiel

Terénne vozidlá určené pre odvetvia stavebníctva, lesníctva a poľnohospodárstva sa s rastom populácie budú vyznačovať postupným nárastom zložitosti a nárokov.

Spoločnosti, ktoré vyrábajú terénne vozidlá, zvyčajne nepatria medzi tie, ktoré prvé nastúpili na vlak digitalizácie.

Jedným z dôvodov meškania v oblasti automatizácie je zložitosť montáže – podniky, ktoré vyrábajú terénne vozidlá, z prirodzených dôvodov stále využívajú prevažne manuálne procesy.

Medzi bezpodmienečné faktory úspechu patrí zber a využívanie údajov inovatívnymi spôsobmi, analýza údajov a nachádzanie nových príležitostí založených na lepších rozhodnutiach, čo následne zvyšuje efektívnosť.

Inteligentná výroba v skratke

Riešenia Industry 4.0 pre terénne vozidlá na prepravu v poľnohospodárstve v Číne
Koncepcia Industry 4.0 môže pôsobiť ako módne slovo a svojím spôsobom ním aj je. Označuje novú priemyselnú revolúciu, v ktorej sa internet vecí (IoT) a z neho vyplývajúce toky veľkých údajov zbližujú s umelou inteligenciou (AI) a strojovým učením, aby systémy dokázali predvídať a vyhýbať sa chybám. Ďalšie príležitosti vyplývajú z rozšírenej reality (AR) a aditívnej výroby (AM) so značným potenciálom, ktorý sa vyznačuje nižšími nákladmi, vyššou efektívnosťou a menším podielom chýb v dôsledku ľudského faktora v procese.
Celý proces prirodzene nemusí byť plne automatizovaný pomocou robotiky na to, aby produkoval veľký objem údajov, ktoré je možné analyzovať a premeniť na obchodné príležitosti. Inteligentné prepojené nástroje sú prvým krokom prechodu na montážny proces založený na údajoch.

Digitálny potenciál je enormný.

Mnohé spoločnosti už zhromažďujú údaje, stále však existujú pochybnosti o tom, čo s týmito údajmi robiť. Pomocou vhodného analytického softvéru sa manažér podniku môže za pár sekúnd dozvedieť, či určitá operácia nedosahuje požadované štandardy. Na základe údajov sa môžeme zapojiť do vhodných školiacich aktivít, ako aj poskytnúť koncovým zákazníkom podrobné štatistiky o zvyšovaní kvality v montážnom procese.

Tri výhody inteligentnej výroby pre odvetvie terénnych vozidiel

Hlavný efektom znižovania nákladov vďaka zvýšenej prepojenosti v odvetví terénnych vozidiel je hospodárnosť v tej najjednoduchšej podobe. Pomocou sledovania všetkých inteligentných nástrojov a spôsobu ich využívania operátormi môžu manažéri prijať preventívne rozhodnutia o výmene nástrojov, skôr ako dôjde k ich poruche.

Zníženie prestojov a zvýšenie kvality na výrobnej linke patria medzi najdôležitejšie požiadavky výrobcov. Pomocou minimalizácie chýb v dôsledku ľudského faktora a chybných nástrojov môže efektívnosť výrazne vzrásť. Výrobcom to poskytuje väčšiu flexibilitu pri procesoch. Toky rozsiahlych údajov poskytujú aj príležitosť na vybudovanie replík podnikov na iných trhoch.

S vyššou transparentnosťou údajov bude možné využívať prediktívnu údržbu aj pri každodennej prevádzke, čo šetrí náklady a znižuje čas prestojov priamo v teréne. Spoločnosti v odvetví terénnych vozidiel môžu začleniť nové transformačné technológie pomocou využívania inteligentných nástrojov a softvéru vo výrobnom procese, a tak jednoznačne využiť výhody koncepcie Industry 4.0.