Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Ovládajte výrobný proces pomocou riešení na kontrolu chýb

Zistite, ako kontrola chýb zvyšuje produktivitu a znižuje mieru opätovného spracovania o viac než 80 %!

Kontaktujte našich odborníkov!

Prevencia, identifikácia alebo oprava chýb pri montáži:
Zistite, ako zlepšiť kvalitu produktu pomocou stratégie s nulovou chybovosťou

Príchod systému Industry 4.0 prináša rýchle zmeny a nové výzvy. Pomocou konceptu Smart Connected Assembly, ktorý spája softvér, hardvér, inteligentné nástroje a príslušenstvo, budete udržiavať riadenie procesov v komplexných výrobných systémoch, zvyšovať prevádzkyschopnosť v kritických výrobných operáciách a zlepšovať kvalitu svojich produktov. Zaistite si úplnú vysledovateľnosť kompletného procesu výroby produktov aj vrátane prepracovania a opráv.

Správne na prvý raz

Postupné vizuálne navádzanie operátora, ako aj overovanie súčiastok a nástrojov na minimalizáciu chýb, opätovného spracovania a zabránenie poškodeniu súčastí alebo plytvaniu.


Zvýšená produktivita

Nižšie výrobné náklady a vyššia produktivita. Zosúlaďte až 10 staníc vrátane kontroly pred stanicami a opätovného spracovania bez inštalácie servera. Šetrite čas pomocou našej vzdialenej centralizovanej konfigurácie a ponuky servisných služieb s plnou podporou od inštalácie až po dlhodobý servis priamo na mieste a nepretržitou technickou podporou.

Digitalizácia a konsolidovaný zber údajov

Vysledovateľnosť všetkých montážnych činností a aj nesplnených alebo nesprávne splnených úloh na všetkých staniciach, súčastiach a výrobkoch. Dokonalý prehľad a výborná príprava na stanici na prepracovanie alebo opravu zabráni tomu, aby kazové výrobky opúšťali výrobný závod.

Pozdali ste päť najlepších metód kontroly chýb na dosiahnutie kvality na prvý raz vo svojom výrobnom závode?

Podľa nedávnej štúdie samotné chyby ľudského faktora spôsobujú až 23 % neplánovaných prestojov vo výrobe. Tieto chyby a z nich vyplývajúca kazovosť sú veľkou príčinou problémov s kvalitou výroby a neplánovaných prestojov. Kontrola chýb, označovaná aj ako Poka-Yoke, je japonská stratégia opisujúca každú metódu používanú na detekciu a prevenciu chýb spôsobujúcich chyby. Celý príbeh o 5 najlepších metódach kontroly chýb si prečítajte tu.


Zistite, ako komplexné softvérové riešenia na kontrolu chýb zvyšujú kvalitu, spoľahlivosť procesov, transparentnosť a bezpečnosť výrobkov

Riešenie Scalable Quality Solution 3 (SQS3) eliminuje chyby pri zostavovaní produktu bez ohľadu na to, či začnete s jednou stanicou, výrobnou bunkou alebo či chcete riadiť proces montážnej linky. Možno pripojiť až 10 staníc, dokonca aj rôzne produkty alebo verzie produktov. Riešenie SQS3 zaisťuje kvalitu produktov, spoľahlivosť procesu a transparentnosť, ako aj bezpečnosť produktov na každej montážnej stanici. Navádza operátorov v rámci montážneho procesu a nenecháva žiadny priestor pre chyby ani omyly. Pomocou nového modulu ToolsNet Rework získate kontrolu aj nad svojimi procesmi prepracovania a opráv. Naša štúdia o kontrole chýb a zaistení kvality vám prináša hlbšie poznanie spôsobov na optimalizáciu procesov priemyselnej montáže.

Pozoruhodné úspechy so silným vplyvom na návratnosť investícií
Pre spoločnosť, ktorá vyrába sedadlá implementácia funkcií na kontrolu chýb na montážnej linke teraz vytvára ročné úspory vo výške 1 milión USD – bez ohľadu na zvýšenie spokojnosti zákazníkov, ktoré vyplýva z toho, že sa veci robia "správne na prvý raz".
Čo je to?
Montážne procesy v priemyselnej výrobe, najmä v odvetví motorových vozidiel, sú čoraz zložitejšie: veľké množstvo verzií, súčastí, nástrojov, montážnych krokov a často uťahovania, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska bezpečnosti. Vysoký tlak na operátorov spôsobený krátkymi cyklami tieto procesy ešte väčšmi komplikuje. Prevezmite si prehľad našich prípadových štúdií a zistite hodnoty uplatnenia funkcií na kontrolu chýb v montážnych procesoch.

Centrálne riadenie pracovných staníc

Organizuje funkcie riešenia SQS3 všetkých pracovných staníc vo výrobe pomocou jedného jednoduchého konfiguračného rozhrania.

Blokovanie nástrojov

Aktivuje a vypína nástroje DC a kľúče pomocou riadiacej jednotky. Používa automatický program alebo výber úloh.

Vizuálne navádzanie operátora

Postupné vizuálne navádzanie operátora zaručí, že sa všetky vykoná správne vždy a na prvý raz.

Digitálne vstupno-výstupné funkcie

Umožňuje jednoduchú konektivitu externých vstupno-výstupných zariadení elimináciou potreby PLC.

Základné riešenie pick-to-light/pick-by-light

Vizuálne navádza operátorov pri výbere súčastí z košov na základe digitálnych vstupno-výstupných funkcií.

Kontrola prístupu používateľov

Zabraňuje neoprávnenému prístupu do systému zavedením rol a oprávnení používateľov.

Overovanie a dokumentácia súčastí

Identifikuje diely pomocou sériových čísel alebo ID produktov s cieľom zaistiť, aby sa pri montáži produktu použili správne súčasti.

Opätovné spracovanie produktov

Detekcia chýb vo výrobnom procese a automatické vedenie procesu opráv na vyhradených pracoviskách na opätovné spracovanie.

Konsolidovaný zber údajov

Vysledovateľnosť všetkých montážnych činností (uťahovací moment, súčasti, digitálne I/O, manuálne potvrdenie) a nesplnených úloh zo všetkých staníc a všetkých produktov.
Jednoduchý a praktický prístup k zozbieraným údajom prostredníctvom webového rozhrania.

Ako skrátiť prestoje a prepracovanie kontrolou chýb v rámci montážneho procesu

Zistite, ako riadiť montážny proces, aby ste znížili prestoje a vysokú mieru prepracovania.
Softvér na kontrolu chýb od spoločnosti Atlas Copco „Scalable Quality Solution 3“ vedie vašich pracovníkov vizuálne správnou postupnosťou krokov. Zaistite vysledovateľnosť a odhaľte rizikové odchýlky vďaka centrálnemu ukladaniu všetkých výsledkov procesu a zlepšite kvalitu výrobkov pomocou stratégie nulovej chybovosti.

Zistite, ako znížiť prestoje a počet prepracovaní

Loading...

Získajte kontrolu nad procesmi prepracovania a opráv.

Zistite, ako si zaistiť kontrolu a vysledovateľnosť prepracovania a opráv v procesoch montáže, aby ste dosiahli kontrolu chýb pri montáži na vyššej úrovni.
Nástroj ToolsNet Rework získava údaje o uťahovaní z montážnej linky, vyhodnocuje výsledky uťahovania a upozorňuje na chyby alebo chýbajúce kroky produktu. Softvér vedie operátorov procesom opráv alebo prepracovania a centrálne ukladá údaje.
Nástroj ToolsNet Rework sa bez problémov integruje do existujúcich výrobných prostredí. Na ľahkú a bezproblémovú implementáciu do procesu nie sú potrebné žiadne zmeny procesov ani výrobných zariadení. Prepracovanie možno vykonať dokonca aj pomocou ručného momentového kľúča.

Zistite, ako ovládať prepracovanie a opravy.

Loading...

Zníženie chýb – Smart Connected Assembly

Chyby môžu byť spôsobené viacerými dôvodmi kdekoľvek na výrobnej linke, preto má schopnosť rýchlo identifikovať príčinu problému zásadný význam. Aby sme sa dostali k podstate problému, je potrebné vnímať perspektívu systému. Koncepcia Smart Connected Assembly poskytuje práve toto. Získajte ďalšie informácie o tom, ako vám toto riešenie pomôže.

Loading...

Scalable Quality Solution 3 – softvér na kontrolu chýb

Riadenie procesov a prevencia chýb je v dnešných zložitých montážnych procesoch nevyhnutná, aby sa zabezpečila najvyššia kvalita výrobkov a minimalizovala sa miera opätovného spracovania alebo odstavenia výrobnej linky. S naším softvérom na kontrolu chýb „Scalable Quality Solution 3“, ktorý vizuálne navádza pracovníkov krok za krokom, zaistíte použitie správnych súčastí, skrutiek, nástrojov a krokov procesu spolu so zberom a analýzou údajov o montáži.

Loading...