Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

ToolsNet Rework: Získajte kontrolu nad procesmi opráv alebo prepracovania

Zistite, ako kontrola chýb a riadenie procesov vašej práce môžu znížiť počet stiahnutí z trhu v dôsledku utiahnutí na nulu.

Kontaktujte našich odborníkov!

ToolsNet Rework: Dôsledné riadenie procesov spájajúce výrobné údaje s kontrolou chýb

ToolsNet Rework ako modul softvéru na kontrolu chýb SQS3 pomáha dosahovať nulovú chybovosť v procesoch prepracovania alebo opráv a zvyšuje produktivitu a dôveru vašich zákazníkov. Nástroj ToolsNet Rework podporuje – kvalitu výrobkov – spoľahlivosť procesov a – transparentnosť. Zapojte nástroj ToolsNet Rework do montážneho procesu v kritických bodoch, napr. na konci montážnej linky alebo pred vložením jadra produktu do krytu alebo puzdra. Keď produkt dosiahne kontrolný bod nástroja ToolsNet Rework, ToolsNet odošle všetky údaje o uťahovacom momente, ktoré sa týkajú ID produktu, a analyzuje údaje s dôrazom na chyby pri montáži. V prípade akejkoľvek chyby nástroj ToolsNet Rework automaticky spustí proces opravy, povolí nástroje a parametre uťahovania potrebné pre danú úlohu a poskytne vizuálne pokyny operátorovi pri oprave produktu. Všetky upevnenia vykonané počas procesu opravy sa sledujú a ukladajú v sieti ToolsNet, čím sa zabezpečuje vysledovateľnosť celého procesu zostavovania produktu vrátane opravy produktu.

Úplná kontrola nad procesom opráv alebo prepracovania

Kombinácia riešenia ToolsNet 8 s nástrojom ToolsNet Rework:
Získate prehľadné informácie a prehľad prostredníctvom zhromažďovania a analýzy výrobných údajov, vďaka čomu sa zvýši kvalita produktov a zmeníš sa počet prestojov vo výrobe. Pokiaľ ide o prepracovanie alebo opravu, zaistíte si úplnú transparentnosť vo všetkých krokoch opravy, ktoré sa majú vykonať, vedenie operátora a uloženie všetkých údajov o opravách do siete ToolsNet s cieľom skompletizovať dokumentáciu procesu.


Funkcie nástroja ToolsNet Rework

– Prehľadná analýza zameraná na reálne ciele v prípade výsledkov OK/NOK: Kde sú chyby? Čo sa vykonalo správne? Ktoré kroky uťahovania chýbajú?
Kontrola prístupu používateľov: identifikácia a oprávnenie operátora
Vizuálne navádzanie obsluhy: úplné grafické pokyny krok za krokom zabezpečujú, aby sa všetky kroky pri opravách vykonali správne pomocou správnych parametrov nástroja a nástrojov.
Konsolidovaný zber údajov: synchronizácia všetkých opráv a údajov s cieľom zaistiť úplnú vysledovateľnosť


Výhody nástroja ToolsNet Rework

– Úplná kontrola procesu a transparentnosť: vysledovateľnosť každého kroku utiahnutia a výsledok úplného zberu údajov o prepracovaní
Nulová poruchovosť pri uťahovaní: segmenty linky opúšťajú iba bezchybné výrobky
Zvýšená kvalita produktu a menšie nároky na záruku
Ľahká a bezriziková inštalácia
– Stanica prepracovania nemá žiadny vplyv na pravidelný výrobný proces; žiadna zmena výrobného zariadenia alebo pracovného postupu
Nezávislé od akéhokoľvek systému riadenia procesov použitého v dielni


Získajte kontrolu nad procesmi prepracovania a opráv.

Zistite, ako si zaistiť kontrolu a vysledovateľnosť prepracovania a opráv v procesoch montáže, aby ste dosiahli kontrolu chýb pri montáži na vyššej úrovni.
Nástroj ToolsNet Rework získava údaje o uťahovaní z montážnej linky, vyhodnocuje výsledky uťahovania a upozorňuje na chyby alebo chýbajúce kroky produktu. Softvér vedie operátorov procesom opráv alebo prepracovania a centrálne ukladá údaje.
Nástroj ToolsNet Rework sa bez problémov integruje do existujúcich výrobných prostredí. Na ľahkú a bezproblémovú implementáciu do procesu nie sú potrebné žiadne zmeny procesov ani výrobných zariadení. Prepracovanie možno vykonať dokonca aj pomocou ručného momentového kľúča.

Zistite, ako ovládať prepracovanie a opravy.

Loading...

Ako skrátiť prestoje a prepracovanie kontrolou chýb v rámci montážneho procesu

Zistite, ako riadiť montážny proces, aby ste znížili prestoje a vysokú mieru prepracovania.
Softvér na kontrolu chýb od spoločnosti Atlas Copco „Scalable Quality Solution 3“ vedie vašich pracovníkov vizuálne správnou postupnosťou krokov. Zaistite vysledovateľnosť a odhaľte rizikové odchýlky vďaka centrálnemu ukladaniu všetkých výsledkov procesu a zlepšite kvalitu výrobkov pomocou stratégie nulovej chybovosti.

Zistite, ako znížiť prestoje a počet prepracovaní

Loading...

Päť dôvodov, pre ktoré sa oplatí investovať do riešenia SQS ToolsNet Rework:

Nulová chybovosť

Zabezpečenie kvality výrobkov skôr, než opustia výrobný závod

Kvalita procesov

Zlepšenie presnosti prepracovania a zníženie času na školenie operátorov

Nerušivé

Zlepšenie procesu opráv bez zmeny montážnych procesov

Údaje o prepracovaní

Vyriešenie nedostatkov pri zbieraní údajov počas prepracovania

Nákladovo efektívne

Jednoduchá a rýchla implementácia s nízkymi počiatočnými investíciami

Aké sú ďalšie kroky?
Mnoho výrobcov už vidí výhody kontroly chýb pomocou softvéru vo svojich procesoch – zníženie prestojov vo výrobe, úspora nákladov na prepracovanie, opravy a sťahovanie výrobkov, ochrana reputácie značky a iné.
Skontaktujte sa s našimi odborníkmi a naplánujte si stretnutie alebo zistite viac o kontrole chýb od spoločnosti Atlas Copco.