Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Proces na zabezpečenie kvality – platforma QA Platform 4.0

Inteligentné prepojené riešenie pre celý proces zabezpečenia kvality

Kontaktujte našich odborníkov!

Prichádza nová generácia montážnych nástrojov a riešení

Platforma zabezpečenia kvality QA 4.0 spoločnosti Atlas Copco predstavuje ďalšiu generáciu produktov na zabezpečenie kvality pre dnešné rýchlo napredujúce a neustále sa meniace výrobné prostredie. Produkty QA 4.0 poskytujú flexibilné, vzájomne prepojené, inovatívne riešenia na podporu konkurencieschopnej, modernej výroby.

Presné meranie

Spoľahlivý základ predstavujú produkty, ktoré merajú každý výsledok aplikácie.
Zariadenia STbench značky Atlas Copco a naše snímače. Tieto výrobky zaručujú, že môžete testovať funkčnosť nástroja – v kolíske alebo na linke.

Zhromažďovanie údajov a vykonávanie úkonov

Na spracovanie údajov hlásených z nástrojov máte výrobky na zhromažďovanie údajov. Pomocou zariadení STpad a STpalm môžete naprogramovať testy, navádzať operátorov a získavať výsledky. A so zariadením STa6000 môžete zhromažďovať údaje o výkonnosti nástrojov, opakovateľnosti a presnosti pri všetkých typoch elektrického náradia a momentových kľúčov.

Riadenie a overovanie

Dohľad nad prevádzkou zaisťuje aplikácia QA Supervisor na riadenie procesu. Aplikácia QA Supervisor je nainštalovaná na serveri a umožňuje jednoduchý prístup pomocou webového prehliadača. Softvér Quality Supervisor je hlavnou súčasťou riešenia – zhromažďuje údaje, prináša prehľadné informácie a vykonáva úlohy.

Automatická stanica

Vretenové, viacvretenové a robotické stanice možno jednoducho testovať pomocou riešení IRC-Connect a STpad na testovanie na automatizovaných staniciach

Kontrola spojov

Riešenia STpad a STpalm dopĺňajú kontroly zostatkového momentu vykonávané pomocou nástroja STwrench o vizuálne vedenie, flexibilitu a vysledovateľnosť

Kontrola nástroja simuláciou spoja

Mobilný nástroj STbench na rýchle a spoľahlivé testovanie kvality výkonu nástroja

Kontrola rozmerov

Riešenie STpad alebo STpalm umožňuje zaistiť automatickú vysledovateľnosť kontrol rozmerov

Kontroly, ktoré sa netýkajú uťahovacieho momentu

Úplné navádzanie operátora pri všetkých kontrolách, ktoré sa netýkajú uťahovacieho momentu, čím sa zaistí úplná vysledovateľnosť, priradenie príčin a nápravných opatrení

Kontrola kvality procesov

Naplánujte úlohy operátora a sledujte proces pomocou nástroja QA Supervisor, ktorý je ľahko dostupný v počítači

Kontrola nástroja v rámci linky

Jednoduchý a účinný test v rámci linky so systémom STa 6000.

Vizuálny test

Štandardizácia a úplná vysledovateľnosť vizuálneho testu, ako je test prípustnosti – neprípustnosti a korekcia chýb