Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Proces na zabezpečenie kvality – platforma QA Platform 4.0

Pomocou našich inovatívnych zariadení na zabezpečovanie kvality a softvéru na správu kvality eliminujte riziko vysokých nákladov na prepracovanie a zabezpečte dodávku produktov vysokej kvality svojim zákazníkom.

Obráťte sa na našich odborníkov!

Inteligentné prepojené riešenie pre celý proces zabezpečenia kvality

Počas procesu zabezpečovania kvality zistite, ako znížiť poruchovosť pri uťahovaní, zvýšiť prevádzkyschopnosť, ušetriť náklady a zlepšiť kvalitu. Nová platforma QA Platform 4.0 od spoločnosti Atlas Copco predstavuje inteligentné prepojené riešenie pre celý proces zabezpečenia kvality. Naše Zariadenia na zabezpečenie kvality poskytujú flexibilné, vzájomne prepojené, inovatívne riešenia na podporu konkurencieschopnej modernej výroby. QA Platform 4.0 je flexibilným riešením pre všetky vaše aplikácie zabezpečovania kvality.

Skontrolujte nasledujúce odkazy a uistite sa, že zlepšujete kontrolu kvality a zabezpečovanie kvality na linke.

↦ Zabránenie chybám v dôsledku ľudského faktoru počas testovacieho procesu  

↦ Zabránenie chybám na montážnej linke 

↦ Generovanie hodnôt z relevantných údajov počas kontroly kvality 

↦ Úspora času pri vykonávaní kontrol, ktoré sa netýkajú uťahovacieho momentu 

↦ Poskytnutie najvyššej miery spoľahlivosti testovania a automatizácia procesu 

↦ Zvýšenie prevádzkyschopnosti v procese zabezpečenia kvality

Eliminácia manipulácie s údajmi

Minimalizácia dopadu ľudského faktora znížením manuálnej námahy

Zníženie potreby odbornej prípravy operátorov

Zabránenie chybám v dôsledku ľudského faktora počas testovacieho procesu

Vďaka zdokonalenej simulácii spojov pomocou monitorovania a viacstupňového riadenia dosiahnete spoľahlivé vysokokvalitné upevnenie. Zistite, ako byť rýchlejší a vďaka nášmu riešeniu zvýšiť rýchlosť o 66 %. Operátor je celým testovacím procesom plne navádzaný. Zjednodušenie obsluhy vďaka úplnému navádzaniu operátora pri vizuálnych kontrolách.

Minimalizujte dopad ľudského faktora a chýb investovaním do technológie, ktorá podporuje vašich operátorov v procese zabezpečenia kvality. Vďaka inteligentným prepojeným nástrojom môžete presne a efektívne merať svoje výsledky. A po vykonaní meraní potrebujete zhromaždiť a spracovať nahlásené údaje. Práve tu sa prejavuje jasná výhoda zariadení STpad a STpalm. Zariadenia STpad a STpalm navádzajú operátora aj pri kontrolách, ktoré si nevyžadujú číselné merania, napríklad pri zaznamenávaní chýb a teste prípustnosti – neprípustnosti. Aplikácia QA Supervisor vás podporuje pri štandardizácii vizuálnych kontrol a optimalizácii smerovania podľa rozvrhnutia výrobného závodu. Rozšírené navádzanie znižuje potrebu školení pre operátorov, čím sa eliminuje náročnosť manuálnych vstupov a chýb ľudského faktora.

Získajte viac informácií o našich súvisiacich zariadeniach na zabezpečenie kvality:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Prevodníky

proces na zabezpečenie kvality, výrobná sieťová skúška v automobilovom priemysle

Predchádzanie chybám a obmedzenie porúch

Zaznamenávajte všetky zmeny pre zjednodušenie auditov

Analýza hlavných príčin procesu zabezpečovania kvality

Zabránenie chybám na montážnej linke

Analyzujte údaje rýchlo, do hĺbky a efektívne. Digitalizácia procesu zabezpečovania kvality. Monitorujte a definujte každý jeden stupienok štruktúry závodu prostredníctvom digitalizácie procesu zabezpečovania kvality.

Kľúčovým faktorom na zníženie rizika zlyhania je plánovanie a vykonanie štruktúrovaného harmonogramu zabezpečovania kvality a rýchle, dôkladné a efektívne analyzovanie údajov. Vďaka pokročilému softvéru na zabezpečenie kvality v podobe aplikácie QA Supervisor môžete sledovať hlavné príčiny, monitorovať a definovať každý jeden stupienok štruktúry závodu. Spravovanie a zhromažďovanie údajov z akýchkoľvek kontrol kvality sa uľahčí. S aplikáciou QA Supervisor zaznamenávate všetky zmeny v nastavení linky. Ušetrite veľké množstvo času a znížte svoje náklady, vďaka čomu sa audit stáva rýchlym a efektívnym. Premeňte svoje výsledky na cenné údaje a pokryte všetky aspekty vašich aplikácií zabezpečenia kvality.

Získajte viac informácií o našich súvisiacich zariadeniach na zabezpečenie kvality:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Prevodníky

 

Kvalitná digitalizácia údajov

Sledovanie a porovnávanie údajov

Zlepšovanie procesu prostredníctvom správ o trendoch

Generovanie hodnôt z relevantných údajov počas kontrol kvality

Dosiahnite najvyššiu mieru flexibility pri kontrolách zostatkového uťahovacieho momentu. Staňte sa konkurencieschopnejším a efektívnejším generovaním hodnôt z vašich údajov. Zlepšite svoj proces prostredníctvom údajov.

Plánujte, programujte a vykonávajte kontroly kvality bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, a to vďaka prístupu k údajom v reálnom čase, kontrole výsledkov z ľubovoľného zariadenia s webovým prehliadačom.Teraz sa môžete postarať o všetko, čo potrebujete, vďaka úzkej súčinnosti medzi nástrojmi STpad alebo STpalm a STwrench. Komunikujte s ostatnými oddeleniami a tímami, zdieľajte údaje a sledujte stav linky v reálnom čase. Zhromažďujte spätnú väzbu a výsledky z výrobnej linky v reálnom čase. Analyzujte, sledujte a porovnávajte údaje pomocou štatistík a správ o trendoch, ktoré zlepšujú váš proces. Zaoberajte sa konkrétnymi úlohami, definujte usporiadanie výroby vrátane budovy, liniek, staníc a spojov vďaka jedinečnej synchronizácii s aplikáciou QA Supervisor na zabezpečenie kvality.

Získajte viac informácií o našich súvisiacich zariadeniach na zabezpečenie kvality:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Prevodníky

 

generovanie hodnoty z údajov, digitalizácia údajov, správa údajov o zabezpečení kvality

Rýchly prenos údajov

Pokračovanie v práci od bodu, v ktorom ste prestali

Nastavenie akýchkoľvek potrebných kritérií merania

Úspora času pri vykonávaní kontrol, ktoré sa netýkajú uťahovacieho momentu

Vyhnite sa strate času vykonávaním operácií alebo vyplňovaním údajov, ktoré nie sú potrebné na vykonanie kontroly. Spravujte a ukladajte údaje priamo do systému pomocou jediného zariadenia. 

Kontroly, ktoré sa netýkajú uťahovacieho momentu, môžu prinášať zásadné informácie pri vykonávaní úkonov na zabezpečenie kvality na celej výrobnej linke. Zatiaľ čo uťahovací moment sa do systému zaznamenáva automaticky, merania, ako je dĺžka a tlak, sa musia v záujme doplnenia celkového obrazu nahlasovať manuálne. Vďaka platforme QA Platform 4.0 a jej ľahko použiteľnému rozhraniu môže operátor zaznamenávať a ukladať údaje priamo do systému pomocou jediného zariadenia.Ľahké sledovanie a identifikácia hlavných príčin.S platformou QA Platform 4.0 môžete počas procesu zabezpečovania kvality spravovať, nastavovať a upravovať kritériá merania, ktoré potrebujete, nezávisle od toho, čo kontrolujete.

Získajte viac informácií o našich súvisiacich zariadeniach na zabezpečenie kvality:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Prevodníky

 

ST Pad, proces zabezpečovania kvality, aplikácie, ktoré sa netýkajú uťahovacieho momentu, kontroly, ktoré sa netýkajú uťahovacieho momentu

Ochrana používateľa počas procesu merania

Zníženie manuálnej námahy prostredníctvom automatizácie

Úspora času vykonávaním simultánnych operácií

Poskytnutie najvyššej miery spoľahlivosti testovaní prostredníctvom automatizácie procesov

Dosiahnite najvyššiu mieru spoľahlivosti testov a nezávislosti operátorov v najnovšej montážnej technológii, ako sú napríklad robotické a automatizované vretená.

Vaše automatizované stanice môžu byť v procese testovania, zatiaľ čo používateľ sa môže zamerať na iné priority projektov a pracovať v bezpečnom prostredí. Môžete dosiahnuť najvyššiu mieru spoľahlivosti testov a nezávislosti operátorov v najnovšej montážnej technológii, ako sú napríklad robotické a automatizované vretená a to vďaka inteligentnému prevodníku IRC-Connect. S riešeniami STpad alebo STpalm, zabezpečujúcimi vysoko kvalitný výkon, máte v reálnom čase kontrolu nad výsledkami utiahnutia. Ľahký prístup ku všetkému, čo potrebujete vďaka prenosnosti nástroja STpad a nezávislosti od pripojenia nástroja IRC-Connect. Nástroj IRC-Connect transformuje váš prevodník na inteligentný bezdrôtový prevodník. Dáta sú bezpečne uložené a test je spoľahlivý vo všetkých pracovných podmienkach.

Získajte viac informácií o našich súvisiacich zariadeniach na zabezpečenie kvality:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Prevodníky

 

najvyššia spoľahlivosť testu, automatizácia procesu zabezpečenia kvality, kvalitný softvérový manažment

Zvýšená flexibilita

Vykonávanie simultánnych operácií

Rýchla a ľahká sledovateľnosť

Zvýšenie prevádzkyschopnosti v procese zabezpečenia kvality

Zvýšte kvalitu prevádzkyschopnosti vykonaním všetkých kontrol na linke pomocou jediného zariadenia, ktoré dokáže pokryť všetky aplikácie kvality.

Jediné zariadenie môžete použiť na akékoľvek kontroly kvality na linke: kontrola nástroja, kontrola spojov, vizuálna kontrola a kontrola rozmerov. STpad je zásadným zariadením platformy QA Platform 4.0 a dá sa bezproblémovým presúvaním používať so zariadeniami IRC-Connect, STwrench alebo STbench. Vďaka jedinečnej súčinnosti zariadenia STpad a softvéru QA Supervisor môžete vizualizovať a prijímať spätnú väzbu na výsledky a údaje v reálnom čase. Dokáže navyše pracovať v samostatnom režime. Vďaka integrovanej 2D čítačke čiarových kódov a fotoaparátu uchováva všetky údaje o sledovateľnosti, ktoré je možné preniesť a bezpečne uložiť do databázy.

Získajte viac informácií o našich súvisiacich zariadeniach na zabezpečenie kvality:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Prevodníky

 

Zariadenia zabezpečenia kvality, zvýšenie prevádzkyschopnosti, riadenie procesov zabezpečenia kvality, STpad, STpalm

Zistite viac o procese zabezpečenia kvality

Máte nejaké otázky? Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím vám poskytne podporu!

Odoslaním tejto žiadosti vás spoločnosť Atlas Copco bude môcť kontaktovať prostredníctvom získaných informácií. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.