Pokyny na správu akumulátorov

S cieľom pomôcť zákazníkom predĺžiť životnosť našich akumulátorov pre ručné nástroje sme zaviedli Pokyny na správu akumulátorov. Pokyny na správu akumulátorov poskytujú odporúčania na manipuláciu, skladovanie, nabíjanie, používanie, prepravu a recykláciu našich akumulátorov. Vyskúšajte ich.