Pokyny na správu akumulátorov

S cieľom pomôcť zákazníkom predĺžiť životnosť našich akumulátorov pre ručné nástroje sme zaviedli Pokyny na správu akumulátorov. Pokyny na správu akumulátorov poskytujú odporúčania na manipuláciu, skladovanie, nabíjanie, používanie, prepravu a recykláciu našich akumulátorov. Vyskúšajte ich.

  • Leaflet Battery Management.pdf 4.5 MB, PDF
  • Li-Ion Battery Management 2.3 MB, PDF