Panely operátora

Vyberte si verziu Basic alebo Advance

Kontakt

O divízii Priemyselná technika a náradie

V obchodnej oblasti Priemyselná technika a náradie spoločnosti Atlas Copco vytvárame hodnoty pre našich zákazníkov vďaka prvotriednym inovatívnym technológiám a riešeniam pre výrobu. Odolné produkty, dlhodobé zmýšľanie, ergonomika a kvalita – zodpovedná spoločnosť pracujúca pre udržateľnú budúcnosť.

Kontakt

Loading...

Šetrite čas

Produktívne montážne linky potrebujú efektívnych operátorov.

Panel operátora Advance

Produktívne montážne linky potrebujú efektívnych operátorov. Tí musia mať podporu vhodných nástrojov, ktoré poskytujú spätnú väzbu pre všetky činnosti. S týmto prístupom ušetríte čas, ktorý by bol inak potrebný na zmenu nastavení programu a vykonávanie opráv v danej stanici. Príkazové tlačidlá a integrované kontroly poskytujú veľmi efektívne operátorské rozhranie a umožňujú manuálny výber rôznych nastavení programu.

Funkcie a výhody

 

  • Jednoduché pripojenie k pokročilým riadiacim jednotkám Power Focus, Pulsor Focus, PowerMACS a DS/DL pomocou jedného vstupno-výstupného kábla zbernice
  • Rozhranie na jednoduché použitie v aplikácii ToolsTalk PF (od W07) na rýchle, jednoduché programovanie
  • 4 indikátory (G,Y,R,G – zelená, žltá, červená, zelená) s konfigurovateľnými funkciami na spätnú väzbu pre obsluhu
  • 4 tlačidlá s indikátormi (G,Y,R,R – zelená, žltá, červená, červená) s konfigurovateľnými funkciami na zaistenie interakcie s obsluhou a spätnej väzby
  • Čierne tlačidlo na testovanie všetkých indikátorov, skrátenie času ladenia
  • Hlavným cieľom riadiacej stanice je zvýšenie flexibility a kontrola chýb
  • Prepínač na zmenu zostavy Pset alebo úlohy pri opätovnom spracovaní v stanici na zvýšenie kvality koncového produktu
  • Zobrazuje sa poloha voliaceho spínača na zaistenie spätnej väzby pre obsluhu
  • Zobrazuje sa aktívna zostava Pset alebo úloha na zaistenie spätnej väzby pre obsluhu
  • Zabudovaný bzučiak na zvukovú spätnú väzbu pre obsluhu

 

Súvisiace dokumenty a súbory

Odkazy a súbory na prevzatie