MTF400 a ručný elektrický skrutkovač

Jednoduché používanie, ergonomika a zvýšenie produktivity

Kontaktujte nás!

Presnosť a kvalita s maximálnou flexibilitou

Vďaka mimoriadne vysokej presnosti ručný skrutkovač
MicroTorque zaistí sústavný uťahovací moment pri
každom uťahovaní a v každom spoji, čím vám prináša
vyššiu kvalitu procesov a produktov. Na zaistenie vyššej
kontroly procesov monitorovanie uhla registruje okrem iného
poškodené spoje, neúplné utiahnutie, chýbajúce súčasti
a chybné zarovnanie. Vďaka viacerým stratégiám uťahovania
získate maximálnu flexibilitu, ktorá vám umožní vytvoriť
tú najlepšiu zostavu pre rôzne potreby uťahovania.
Od zmeny otáčok po zmenu smeru otáčania.

Kontakt

Loading...

Produktivita a flexibilita

Využite viaceré programy uťahovania na minimalizáciu a elimináciu nastavovania. Navrhnite vlastný viackrokový postup uťahovania na skrátenie časov cyklov a súčasné zachovanie kvality. A použite niektorú z rôznych stratégií uťahovania pre akýkoľvek typ skrutkového spoja.

Kontrola kvality a procesov

Vysoká presnosť uťahovacieho momentu zabezpečená všetkými nástrojmi MicroTorque prinesie konzistentnosť uťahovacích momentov pri každom utiahnutí každého spoja. Vďaka monitorovaniu a kontrole uhla automaticky identifikujete poškodené spoje, chýbajúce komponenty, nesprávne zarovnanie a neúplné utiahnutie. V kombinácii so systémami Poka-Yoke získate kompletné možnosti odstraňovania chýb.

Nepretržité zlepšovanie

Optimalizuje svoj výrobný proces zaistením vysledovateľnosti a dostupnosti histórie vďaka funkcii záznamu údajov. Grafické spracovanie a analýza údajov predstavuje výkonnú funkciu na optimalizáciu procesov a stratégia kontroly založenia je tým najinteligentnejším spôsobom uťahovania v danej triede.

Jednoduchá obsluha a ergonomika

Produkty MicroTorque sa ľahko používajú a jednoducho nastavujú. Funkcia automatického nastavenia umožňuje nastaviť systém niekoľkými kliknutiami a funkcia počítadla dávky umožňuje obsluhe dokončiť príslušnú úlohu. Priama spätná väzba pre obsluhu zaistí jasnú a okamžitú odozvu prostredníctvom indikátorov LED nástroja, displeja regulátora a zvukovej signalizácie.

Prevezmite si katalóg ručných skrutkovačov Microtorque MTF400!

  • MicroTorque Handheld screwdrivers 884.2 kB, PDF

Odkazy a súbory na prevzatie