Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku

Údaje poukazujú na to, že...

98%

98 % údajov sa nevyužíva pre nedostatok analytických schopností

8%

Vďaka využitiu údajov dosahuje denná výroba až 8 % nárast

10%

Náklady na údržbu sa znížia až o 10 % zabránením neplánovaných porúch

Príležitosti založené na údajoch

Údaje majú svoju moc, ale bez inteligencie a skúseností aplikovaných na tieto nespracované informácie je ich hodnota zanedbateľná. Pri údajoch je potrebné, aby sa informácie stali viac než len číslami. Umožní vám to porozumieť rôznym spôsobom na dosiahnutie cieľov a robiť správne rozhodnutia.

Teraz existuje alternatívna budúcnosť plná príležitostí… 

ALTURE® – služby založené na údajoch od spoločnosti Atlas Copco

Údaje sú zdrojom vašich rozhodovacích právomocí a otvárajú dvere alternatívnej budúcnosti plnej príležitostí..​

Na podporu vízie Industry 4.0 sme vyvinuli služby založené na údajoch pre údržbu, kvalitu a optimalizáciu procesov. Aplikáciou pokročilej analytiky a strojového učenia na vaše výrobné údaje, v kombinácii s našimi odbornými znalosťami techník spájania komponentov, ako sú uťahovanie, lepenie, nitovanie atď., identifikujeme a aktívne riešime vznikajúce riziká skôr, ako sa vyskytnú problémy. Tieto riešenia vám umožňujú zlepšiť kvalitu, prevádzkovú dobu a prvotnú výrobu.

Je to spôsob, akým definujeme Inteligentnú továreň!