Vďaka optimalizácii výroby dosiahnete špičkovú úroveň

V spoločnosti Atlas Copco rozumieme vašim problémom… nové technológie, nové materiály, čoraz zložitejšie montážne procesy, potreba špecializovaných školení operátorov, meniace sa požiadavky právnych predpisov a iné.

Dovoľte našim špecialistom na optimalizáciu výroby, aby vám pomohli. Podporujeme celý životný cyklus vašich produktov – od návrhu (výskum a vývoj) cez plán účinného uvedenia na trh po optimalizovanú výrobu vrátane školení personálu.

Ponúkame:
• Kontrolu návrhu s dôrazom na pevnosť skrutkových spojov, výpočet spojov, konečný prvok, štúdiu spojov, analýzu spojov a analýzu trenia.
• Plánovanie projektu na zrýchlenie zložitého spustenia nových montážnych liniek a redukciu možných rizík.
• Systém zaistenia kvality – rozvíjame účinný systém kvality na podporu aktuálneho stavu v oblasti kvality v každom výrobnom závode.
• Optimalizáciu výroby na existujúcich montážnych linkách alebo staniciach. Využite výhody rozsiahlych skúseností nášho tímu získaných zo stoviek projektov na celom svete.
• Školenia/semináre v našej Akadémii uťahovania.
• Hlavné výkonnostné indikátory (KPI) nám umožňujú potvrdiť úspešnosť vášho projektu. Kontaktujte nás a zistite viac.

Obráťte sa na nás a zistite viac.