TechCover údržba

Čo zahŕňa služba TechCover Údržba?

TechCover je naším riešením v oblasti údržby pre váš softvér, ktoré vám umožní zvýšiť výkon, zaistiť dostupnosť systému a súčasne maximalizovať produktivitu.

Čo získam?

Ochranu investícií do výroby spolu s optimalizáciou výkonu, kvality a dostupnosti výroby, ako aj minimalizovanie výrobných rizík

Aké výhody služba prináša?

Skrátenie času potrebného na riešenie na základe globálnych procesov osvedčených postupov a odborných znalostí údržby s pevnými nákladmi a s voľným prístupom k aktualizáciám softvéru

Riešenia podpory TechCover pomáhajú chrániť investície do výroby a súčasne optimalizujú výrobný výkon, kvalitu a dostupnosť, pričom minimalizujú riziká spojené s výrobou.
Vďaka modulárnej zostave produktov sú riešenia TechCover nastavené tak, aby spĺňali vaše špecifické požiadavky v oblasti podpory.

Riešenia TechCover vždy charakterizuje:
✔ Skrátenie času potrebného na riešenie
✔ Vychádzajú z globálnych procesov osvedčených postupov a odborných znalostí údržby
✔ Ponúkajú sa za pevnú cenu
✔ Spájajú sa s voľným prístupom k aktualizáciám softvéru

Zistite viac o modularite riešení TechCover

  • TechCover Modularity 61 kB, PDF