Atlas Copco Specialty Rental – tillförlitliga lösningar dygnet runt för tillfälliga behov av luft, kraft, vatten eller ånga

Vi får smidighet att löna sig genom att leverera skräddarsydda lösningar med vår unika och specialiserade maskinpark för uthyrning med luftkompressorer, kraftgeneratorer, kvävgasproduktion, torkar, avvattningspumpar och ånggeneratorer. Planerat eller oplanerat, var som helt, oavsett omfattning.

Speciality Rental-lösningar för industriell luft, kvävgas, effekt, ånga, kylare, pumpar med mera

Från oljefri eller oljesmord tryckluft med medelhögt eller högt tryck till generatorer för effekt, ånga , industriell kylning  eller kvävgas; Atlas Copco Rental Fleet erbjuder den senaste tekniken i skräddarsydda lösningar som uppfyller dina behov.

Uthyrning av utrustning för alla branscher

Överträffar branschstandarder för uthyrning av utrustning

Våra tekniker utformar den optimala tillfälliga totallösningen för dina behov. Våra kunniga tekniker säkerställer effektiviteten i din verksamhet, från installation och drift till urdrifttagning.

Servicekvalitet, miljövård och personalsäkerhet garanteras av vår tredubbla ISO-certifiering – som vi är först i branschen med.

Få bättre flexibilitet för dina industrianläggningar

Atlas Copco Specialty Rental ger flexibilitet till branscher över hela världen. Via en flexibel tillgångshantering kan vi koppla dina kostnader till framgången.

Skydda den kontinuerliga driften: var förberedd på det oförutsedda

För kort- eller långsiktiga behov, vid beredskapsplanering eller oväntade nödsituationer: du får de mest kostnads- och energieffektiva lösningarna.

Vi får flexibilitet att löna sig

Vår värld förändras snabbt. Och förmågan att anpassa sig är avgörande. Att hitta nya lösningar på utmaningar vi aldrig har mött tidigare. Och även om ingen kan förutse framtiden kan vi gå i rätt riktning. Det är det som räknas.

Atlas Copco Specialty Rental – tillförlitliga lösningar dygnet runt för tillfälliga behov av luft, kraft, vatten eller ånga

contact icon