Luftseparering

Tillförlitlig, ren tryckluftsförsörjning för anläggningar med kryogena gaser

Du ska kunna framställa syre, kväve och argon dagligen

Air separation - cryogenic plant

Därför erbjuder vi kompressorer som ger en tillförlitlig och kostnadseffektiv försörjning av ren luft från 0,3 bar till 15 bar – perfekt anpassat för luftavskiljningsprocesser.


Med våra uthyrningstjänster får du alltid ett snabbt svar, både vid planerade och akuta nödstopp:  • Kvävgastillförsel
  • Inandningsluft 100 % oljefri tryckluft som är ren nog att andas in för ventilation
  • Elförsörjning mobila, dieseldrivna generatorer som hanterar driftstörningar och strömavbrott

100 % oljefria kompressorer för maximal renhet

Class 0 Iso 8573-1

Luften från våra el- och dieseldrivna kompressorer är ISO-certifierad och fri från föroreningar under alla driftförhållanden. Vi har utvecklat dessa för tillämpningar som kräver högsta renhet, till exempel luftseparering med låga temperaturer.


Vi var först i branschen med att producera ISO-certifierad oljefri tryckluft och kan garantera att ingen risk för oljeförorening föreligger. Det innebär noll procents risk för skadad eller farlig produktion eller förluster på grund av stilleståndstid – på alla trycknivåer.


  • Manufacturing Industry - brochure 464.3 kB, PDF