Luftseparering

Reliable, clean supply of air for cryogenic gas plants to assist you in safely producing oxygen, nitrogen and argon on a daily basis

Därför erbjuder vi kompressorer som ger en tillförlitlig och kostnadseffektiv försörjning av ren luft från 0,3 bar till 15 bar – perfekt anpassat för luftavskiljningsprocesser.

Cryogenic plant

Med våra uthyrningstjänster får du alltid ett snabbt svar, både vid planerade och akuta nödstopp:

100 % oljefria kompressorer för maximal renhet

Luften från våra el- och dieseldrivna kompressorer är ISO-certifierad och fri från föroreningar under alla driftförhållanden. Vi har utvecklat dessa för tillämpningar som kräver högsta renhet, till exempel luftseparering med låga temperaturer.


Vi var först i branschen med att producera ISO-certifierad oljefri tryckluft och kan garantera att ingen risk för oljeförorening föreligger. Det innebär noll procents risk för skadad eller farlig produktion eller förluster på grund av stilleståndstid – på alla trycknivåer.


  • Manufacturing Industry - brochure 464.3 kB, PDF