Luftseparering

Tillförlitlig, ren tryckluftsförsörjning för anläggningar med kryogena gaser

Du ska kunna framställa syre, kväve och argon dagligen

Därför erbjuder vi kompressorer som ger en tillförlitlig och kostnadseffektiv försörjning av ren luft från 0,3 bar till 15 bar – perfekt anpassat för luftavskiljningsprocesser.


Med våra uthyrningstjänster får du alltid ett snabbt svar, både vid planerade och akuta nödstopp:  • Kvävgastillförsel
  • Inandningsluft 100 % oljefri tryckluft som är ren nog att andas in för ventilation
  • Elförsörjning mobila, dieseldrivna generatorer som hanterar driftstörningar och strömavbrott

100 % oljefria kompressorer för maximal renhet

Class Zero logo?

Luften från våra el- och dieseldrivna kompressorer är ISO-certifierad och fri från föroreningar under alla driftförhållanden. Vi har utvecklat dessa för tillämpningar som kräver högsta renhet, till exempel luftseparering med låga temperaturer.


Vi var först i branschen med att producera ISO-certifierad oljefri tryckluft och kan garantera att ingen risk för oljeförorening föreligger. Det innebär noll procents risk för skadad eller farlig produktion eller förluster på grund av stilleståndstid – på alla trycknivåer.


  • Manufacturing Industry - brochure 464.3 kB, PDF