Our solutions

Högsta tillförlitlighet

ZE-kompressorerna representerar hållbarhet och tillförlitlighet. De förenar Atlas Copcos beprövade skruvteknik, kylare i rostfritt stål och toppmoderna elektriska drivsystem, och allt bidrar till en övergripande hög tillförlitlighet.

Sänkta elkostnader

Med en luftkrets som konstruerats för att undvika och minska tryckfall är ZE/ZA byggda för att spara energi. Funktioner som VSD (drivning med variabelt varvtal), toppmoderna oljefria kompressionselement och energiåtervinning ökar energibesparingarna rejält.

Enkel installation

Den kompakta utformningen eliminerar behovet av extrautrustning och minskar installationstiden till ett absolut minimum. ZE-kompressorerna kan tas i bruk omgående.

Framför allt i tuffa och dammiga miljöer är försörjningen av certifierad 100 % oljefri tryckluft avgörande för att säkerställa produktionsflödet. Atlas Copcos ZE-lågtryckskompressorer uppfyller dessa krav genom att leverera konstant luftflöde till minimala energikostnader.


Modellerna med integrerad VSD (drivning med variabelt varvtal) ger upp till 35 % extra energibesparing genom att kompressorflödet automatiskt anpassas till det exakta luftbehovet.

Lägg märke till att maskinparken skiljer sig från marknad till marknad: kontakta oss lokalt om du vill ha information om utrustningens tillgänglighet